Overzicht bronnen

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
BronJaartalUitgaveAuteur
300 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Amersfoort1988Evangelisch Lutherse Gemeente AmersfoortH.J. Poots
750 jaar ijs in Amersfoort2009H. Visser
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden1846herdruk 1978A.J. van der AA
Ach Lieve Tijd. 900 jaar Amersfoort en de Amersfoorters.1986-198714 afleveringenDiv. auteurs
Amersfoort1982B. Eberwein
C. van Leeuwen
Amersfoort '40-'4520052e herziene druk, bewerkt door drs. Joost van der SpekJ.L. Bloemhof
Drs. J. van der Spek
Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen.1993P. Brusse
Amersfoort 777-15801878Twee delen. Via Google Books toegankelijk en doorzoekbaar; zie bij 1834W.F.N. van Rootselaar
Amersfoort Magazine Open Monumentendag jrg. 7, nr. 12004Div. auteurs
Amersfoort Magazine Open Monumentendag jrg. 8, nr. 12005Div. auteurs
Amersfoort binnen de poorten2002Div. auteurs
Amersfoort en de cholera in 18662021Artikel in Jaarboek Flehite 2022, p.120-138. Digitaal: https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c4340625Ella Brusse
Amersfoort en de industrie. Een zoektocht naar het industriële verleden van Amersfoort.2005T. Jansen
M. Kruidenier
Amersfoort getekend. Rondgang door een oude stad.1985C. van den Braber
Amersfoort in oude ansichten1969J.D.H. van der Neut
E.L. Ruitenberg
Amersfoort in prent1982Dr. J. Hovy
Amersfoort lag aan zee. Waterschapskroniek Vallei & Eem. deel 1 (777-1616)2007M. Mijnssen-Dutilh
Amersfoort zoals het was199516 afleveringenDiv. auteurs
Amersfoort. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.1996M. Cramer
Amersfoort. Geschiedkundige bijzonderheden.18971e bundelW.F.N. van Rootselaar
Amersfoortse Muurhuizen. Dieventorencomplex en Secretarishuisje.2011S. Siemers-Den Dulk
Amersfoortse begrafenissen in de jaren 1650-1795. Artikel in: Flehite 16 nr. 2 dec. 1994, blzn. 22-291994R.A.P. Maarleveld
Begraafplaatsen in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen1992typoscriptA. van Gent
Behoud en restauratie in 1886 van de Koppelpoort. Een verkenning naar de `krachten voor en achter de schermen`. Artikel in: Raddraaier 2012/1 (blad Gilde Amersfoort) pg. 8-11.2012J.H. Lodewijks
Beknopte geschiedenis van het postkantoor in Amersfoort. Artikel (I) in: Flehite, jrg. 3, nr. 1, juli 1969, blzn. 8-131969J.A. Uitenbogaart
Beknopte geschiedenis van het postkantoor in Amersfoort. Artikel (II) in: Flehite, jrg. 3, nr. 2, januari 1970, blzn. 23-301970J.A. Uitenbogaart
Beschryving der stad Amersfoort1760Twee delen. Via Google Books toegankelijk en doorzoekbaar; zie bij 1703A. van Bemmel
Bij afwezigheid van de schout. Het persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon; burgemeester van Amersfoort (1555-1556).2009W. Gommers
L. Jongen
A. van Nostrum
Bisschop David van Bourgondië en zijn stad1920N.B. Tenhaeff
Bollenburg. Het huis van Oldenbarnevelt.2017Jojanneke Clarijs
Bomenwandeling. Langs de meest bijzondere bomen van de binnenstad van Amersfoort2009uitgave gemeente AmersfoortP. Blaauw
Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late Middeleeuwen2015Proefschrift. Digitaal https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/32961L. Alberts
Bruit van d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort.2009twee delen; 13 auteursDiv. auteurs
Drs. B.G.J. Elias
R. Kemperink
I. Jacobs
Burgerrechtverleningen1300-1811Archief Eemland; BNR. 1 (1300-1811), Inv. nr. 1847
C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945.2007M. Cramer
A. Groot
De Armen de Poth. Middeleeuwse institutie, eigentijds hofje.2016Verwers, W.J.H.
De Grote en Kleine Melm te Soest. Artikel in: Oud-Utrecht jrg. 37, nr. 2 febr. 1964, blzn. 13-201964E. Heupers
De Joden van Amersfoort. Rondom de geschiedenis van een oude sjoel.1977S. van Adelberg
De Joodsche gemeente van Amersfoort 1727-1927.1927Gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van haar synagoge.J. Zwarts
De Koppelpoort. Hart van de Amersfoortse stadsverdediging.2004(meerdere auteurs; onder eindredactie van Hovens en Cramer)M. Cramer
S. Hovens
De Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort. Vanaf jrg. nr. 1, juli 19991999 e.v.Opvolger van Flehite, tijdschrift voor heden en verleden van Oost-Utrecht; sinds 2004 is de naam Kroniek. Voor inhoudsopgave Flehite zie bij 1964 en voor Kroniek bij 1999.Div. auteurs
De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. Artikel (1e) in: Op de Rails 1996-5, blzn. 178-1851996J. van der Meer
De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. Artikel (2e) in: Op de Rails 1996-6, blzn. 214-2211996J. van der Meer
De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. Artikel (3e) in: Op de Rails 1996-7, blzn. 257-2621996J. van der Meer
De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. Artikel (4e) in: Op de Rails 1996-8, blzn. 299-3031996J. van der Meer
De Parel van de Drieringensteeg. De synagoge in Amersfoort.2009N. Mayer-Hirsch
De Sint Joriskerk van twaalfhonderd tot heden1969H.E. Dekhuyzen
De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.1998Drs. K. Emmens
De Stad Amersfoort (online)20176 april
De geschiedenis van de Amersfoortse tabak1967ProefschriftJ.J. Herks
De geschiedenis van het station Amersfoort. Artikel in: Spoor- en Tramwegen, jrg. 32, nr. 19, blzn. 312-3161959J.G.C. van de Meene
De grens tussen Leusden en Amersfoort. Artikel in: Flehite, 19 (1988), nr. 3/4, 48-531988R. Polak
De kapel van Coelhorst. Geschiedenis van het monument van Hoogland-West.2002H. Leeuwenberg
De katoendrukkerij in Nederland tot 18131928Nederlandsche Handelsch Hoogeschool Rotterdam (proefschrift)W.J. Smit
De kerkgebouwen van de Gereformeerde kerk in Amersfoort; voorheen en thans1939B.W. Plooy
W. Salomons
E. Schouten
De man en zijn staat. Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619.2005B. Knapen
De restauratie van de Dieventoren c.a. 1941-19421976typoscriptA.J. v.d. Tol
De samenstelling van de stadsregering van Amersfoort 1570-15901968Dr. J.G. Smit
De stadsmuren van Amersfoort. Artikel in: Amersfoort Magazine Open Monumentendag, jrg. 7, nr. 1, 2004, blzn. 16-22.2004F. Snieder
De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei 1546-1653.1992in 1990 verschenen als proefschriftT. Stol
De waternamen van het Eemsysteem en van de overige kustwateren tussen het Gooi en de IJseldelta. Artikel in: Flehite, jrg. 4, okt. 1971, nr. 2, blzn. 17-261971Drs. N.L. Zelders
Druk werk in Amersfoort1996De Algemene Boekhandel, AmersfoortDr. J.A. Brongers
Een groet uit de Eem-veste: de vroegste stedelijke ontwikkeling van Amersfoort. Artikel in: Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg (blzn. 6-22)2002uitgave i.s.m. ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek)Dr. J.A. Brongers
Een hofstede genaamd Randenbroek. Van leengoed tot stadspark.1991W.J. van Hoorn
Een vallei vol water. Waterschapskroniek Vallei & Eem. deel 2 (1616-2011)2011M. Mijnssen-Dutilh
Een veranderend stadsbeeld1988M. Cramer
A. Luigjes
B. Noorman
M. Prins
Een zeer oud en voornaam college. Geschiedenis van de malen op het Hoogland buiten Amersfoort.2000Dr. C. Dekker
Eysink: van fiets tot motorfiets2001V. van der Vinne
Flehite 1878-2003. Geschiedenis van een Vereniging en een Museum.2005Drs. B.G.J. Elias
Flehite jaargang VII nr. 1, april 1975: Aanvulling en kritiek op een artikel in Flehite V nr. 4 betreffende het grondbezit der Oldenbarnevelts in de Birkt (blz. 18)1975J.D.H. van der Neut
Flehite, tijdschrift voor heden en verleden van Oost-Utrecht. Vanaf jrg. 1, november 1964 nr. 1 t/m jrg. 26, nr. 3/4 19991964-1999Opgevolgd door De Kroniek, Tijdschrift Historisch Amersfoort; sinds 2004 is de naam Kroniek. Voor inhoudsopgave Flehite zie bij 1964 en voor Kroniek bij 1999.Div. auteurs
Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken.2000 e.v.Jaarlijkse uitgave; zie ook bij 2000; voor geciteerde auteurs zoek op JB* Voor PDF`s van de artikelen in de jaarboeken zie https://historisch-amersfoort.nl/jaarboeken/Div. auteurs
Gedachten over het ontstaan en de eerste ontwikkeling van Amersfoort naar aanleiding van archeologische/geologische waarnemingen in de binnenstad. Artikel in: Flehite 13e jrg. nr. 4, oktober 1981, blzn. 64-771981Dr. J.A. Brongers
W.J. van Tent
Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-19381938tweede, geheel herziene drukMr. Dr. J.H. Jonckers Nieboer
Geschiedenis van de Provincie Utrecht1997Drie delen.Div. auteurs
Geschiedenis van de gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 1795 tot 19401962Provinciale Almanak voor Utrecht 1962, jrg. 34W.A.G. Perks
Geschiedenis van de joden van de Lage Landen2006L. Abicht
Geveltekens Amersfoort2005C. van den Braber
Gezagdragers Amersfoort 1405-17951998Serie Historische Toegangen van de Gelderse Vallei (deel 18)Drs. H.Th. Hormann
Glasblazerij De Glashut te Isselt. Artikel in: Flehite nr. 11, blzn. 58-651966E. Heupers
Glasblazerij De Glashut te Isselt. Artikel in: Flehite nr. 12, blzn. 15-20 en 33-411967E. Heupers
HAPAM volop in beweging 1925-2009: van Amsterdam via Amersfoort naar Bunschoten2009A. Eijk
Het Amersfoort van onze grootouders. Verhaal aan de hand van oude ansichten.2007Drs. J.C. van Dijk
Het Burgerweeshuis van Amersfoort2002Drs. P.J.J.M. van Wees
Het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort2018F. van Kan
Het Hoogerhuis te Amersfoort. Legende en waarheid. In: Flehite: tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht1981W.J. van Hoorn
Het gemeentebestuur van Amersfoort 1851-19171999typoscript; Archief Eemland ST 117Dr. J.G. Smit
Het kwartier is om. Industrie en bedrijvigheid in het Eemkwartier.2007H. van der Lee
Het oude stadhuiscomplex aan de Hof te Amersfoort. Artikel in: Flehite, jrg. 25, nr. 3/4 juli 1996, blzn. 35-401996W.J. van Hoorn
Het pontveer van de stad Amersfoort aan de Grote Melm te Soest (1675-1930). Artikel in: Flehite, jrg. 2 okt. 1968, nr. 4, blzn. 70-761968Dr. J. Hovy
Het regentenpatriciaat van Amersfoort van de zestiende tot de negentiende eeuw. Artikel in: Flehite, jrg. 19, nr. 3/4 dec. 1988, blzn. 36-411988Dr. J.G. Smit
Historische encyclopedie van Amersfoort19981e ed., 1e druk Zie voor de digitale (bijgewerkte) versie van deze bron: https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/historische-encyclopedieDr. J.A. Brongers
In het water gevonden2015Uitgeverij Verloren, HilversumDick de Boer en Ludo Jongen
Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland.1976Proefschrift. Digitaal: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/70314H.K. Roessingh
Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw1995Architectura & Natura pers, Stichting Koninklijk Paleis, AmsterdamJ. Huisken, K. Ottenheym, G. Schwartz, ed.
Jordanus Hoorn. Een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753-1833.1983Drs. F. Livestro-Nieuwenhuis
Maarten van Rossem1998Maarten van Rossummuseum, ZaltbommelP.C. van Wijk
Met de voeten in het water of het belang van de tweede beek. Artikel in: Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003, blzn. 134-1432003M. Mijnssen-Dutilh
Middeleeuwse huizen in Amersfoort2005A. van Engelenhoven
Monumentenzorg en Archeologie (deel 1, 1985-1992)1993Gemeente Amersfoort, red. Max CramerDiv. auteurs
Monumentenzorg en Archeologie (deel 2, 1993-2002)2002Gemeente Amersfoort, red. Max CramerDiv. auteurs
Nering en Vermaak. De opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort.1994F. Snieder
M. Krauwer
Observantenklooster Amersfoort1982Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afd. Vallei en Eemland; projectleider en eindredacteur W.J. van Hoorn (typoscript, eigen uitgave)Div. auteurs
W.J. van Hoorn
Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.2004Dr. M.L.J. Meijer
Onderwijs te Amersfoort 1806-18601964C.A. van Kalveen
Ontmoeting met Toon Tieland1984E. de Jong
Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970.2001O. Kleefkens
PRODENT. De lach en een traan. Afscheid van Amersfoort.2012Drs. J.C. van Dijk
Parken in Amersfoort. Groene ruimten in een stedelijke omgeving.2008Gemeente Amersfoort (eindredactie Peter Blaauw)Div. auteurs
P. Blaauw
Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.1992J. Michman
H. Beem
D. Michman
Plaquette BW-laan2019Artikel NOS
Polders in het Amersfoorts stadsgebied. Artikel in: Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2005, blz. 6-212005Dr. J.A. Brongers
Proeve over de loop van de rivier de Eem, en de vroegere toestand der landstreek aan hare boorden gelegen1832H.M.A.J. van Asch van Wijck
Proeve over de verbetering van den afloop van het water, in de landstreek tusschen de Veluwsche en Utrechtsche bergheuvelen gelegen, en de Geldersche Vallei genaamd1832H.M.A.J. van Asch van Wijck
Professie doende van de Remonstrantse religie. 375 jaar Remonstranten in Amersfoort.1994W.H. Lenselink
A. Rot
Samenstelling van het college van Burgemeester en wethouders 1824-heden (2006) met portefeuilleverdeling, met overzicht van gemeentesecretarissenz.j.typoscript; Archief Eemland ST 117Dr. J.G. Smit
Soest, Hees en De Birkt van de achtste tot de zeventiende eeuw2001J.H.M. Hilhorst
J.G.M. Hilhorst
Sporen door Amersfoort. Artikel in: Jaarboek Spoor & Trein deel 7, blzn. 50-731996G. de Graaf
Sporen rond de Lange Jan. De geschiedenis van station Amersfoort en halte De Vlasakkers.2007G.A. Russer
Sporen van Tollius: Leven en werken van de Amersfoortse musicus Joannes Tollius (ca. 1555-ca. 1620)2017Proefschrift. Digitaal https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/350039S. Groot
Stadhuizen van Amersfoort. De bouwgeschiedenis.2009M. Cramer
S. Hovens
T. Reichgelt
F. Snieder
Drs. B.G.J. Elias
Stichting De Poth. Een kort historisch overzicht.1974College van Regenten Armen de Poth i.s.m. Tijdschrift FlehiteDiv. auteurs
Stichting RK Begraafplaatsen in Amersfoort1818-1991Archief Eemland; BNR. 241, Inv. nr. 4
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht (jaargang 6)1840uitgave van der MondeDiv. auteurs
Toren door de tijd. Bouwen en restaureren in pelgrimsstad Amersfoort.1998C. van den Braber
Trein tussen Eem en Rijn. Deel I Amersfoort en Veluwe (Noordwest en Midden)2000G.A. Russer
Van Scarpenzele tot Scherpenzeel1996Comité voor Scherpenzeelse Cahiers
Verbinding en verband. Spoorwegaanleg en economische ontwikkeling in Amersfoort 1860-1890.1984scriptie MO II COCMA (besproken in Flehite 17 no. 3 jan 1986 48)J.H. Lodewijks
Verhalen uit joods Amersfoort2009N. Mayer-Hirsch
Verkeer vervoer verandering? Ontsluiting van Amersfoort 1820-1890.1987doctoraalscriptie RUU (Besproken in Flehite 20 1/2 juli 1989 24-25)J.H. Lodewijks
Vermoedelijk op transport (De Joodsche Raadcartotheek als informatiesysteem)2011Masterscriptie; digitaal https://www.joodsebibliotheek.nl/auteur/Noo/Raymund-Schutz/boek/1go/Vermoedelijk-op-transport/1/Raymund Schütz
Verzamelen in vereniging. Uit de collectie van Flehite.2004F. Snieder
L. Jongen
F. van Kan
G. Raven
Weerklank. Opstellen over de geschiedenis van Amersfoort e.o.1962FlehiteDiv. auteurs
Wegh der Weegen. De ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010.2010J.E. Abrahamse
R. Blijdenstijn
Zeven eeuwen Amersfoort1959T.g.v. 700 jaar stadsrechten; jaar van uitgave staat niet in dit boek.H. Halbertsma
`Zullen wij nog terugkeeren.....` De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.2002Online (2 bijlagen ontbreken): https://www.academia.edu/19758894/K. Ribbens