De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Books.gif
auteur(s) drs. Karel Emmens
jaartal 1998
uitgave

De bron wordt aangehaald in de volgende gebeurtenissen:

VanTotgebeurtenis
1457Bekend dat waker op toren Sint Joriskerk wacht hield; Dolleklok uit 1489 was storm- en alarmklok
1259Bisdom (Diocees) Utrecht viel onder Aartsbisdom Keulen; Keulen in 1114 stadsrechten
1337Bisschop Jan van Diest verbond een Kapittel aan Sint Joriskerk; status wordt Kapittelkerk (10 Kanunniken)
1651Bliksem in Onze Lieve Vrouwetoren
1200Bouw van toren Sint Joriskerk vermoedelijk begonnen
1658Burgemeester van Amersfoort fungeert als deken van het Kapittel van Sint Joriskerk (tot heden)
17241725De Klockman aangebracht in de Sint Joriskerk
1913Einde aan functie van waker op de toren van de Sint Joriskerk
16721673Franse bezetting; tijdelijk weer RK-eredienst in Sint Joriskerk.
1572Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II
1050Hohorst naar Utrecht verplaatst door Bisschop Bernold (Bernulfus); aldaar Paulusabdij; Heiligenberg bleef als proosdij
1203In oorkonde: curtis episcopalis (bisschoppelijk hof); hof voortgekomen uit schoutambt (bekend sinds 1132)
1265In oorkonde is de Sint Joriskerk al een parochiekerk als afscheiding van parochiekerk in (Oud) Leusden
1337In oorkonde wordt wijding Sint Joriskerk aan Sint Nicolaas voor het eerst genoemd
1000Klooster Hohorst op de Heiligenberg gesticht door Bisschop Ansfried
1317Omgeving Appelmarkt, Groenmarkt en Papenhofstede aan pastoorsgoederen toegevoegd
1374Oudste vicarie gesticht door Harman Both op het altaar aan de noordzijde van de Sint Joriskerk
1579Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)
1534Sint Joriskerk heeft huidige vorm van Hallenkerk gekregen
25 mrt 1580Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën
19 jun 1259Sint Olofsdag: Bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden, verleent stadsrechten; Amersfoort vanaf die dag een stad
1390Stichting Onze Lieve Vrouwekapel (ook bekend als Sint Joostenkapel) door de Lieve-Vrouwebroederschap
1132Uit oorkonde blijkt dat voor bewoners van Amersfoort en Hoevelaken, hun parochiekerk in Oud-Leusden stond
1829Westelijke toegang (Windsteeg) van de Sint Joriskerk dichtgemetseld