Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1579


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Beter is te spreken van Alteratie (letterlijk verandering) dan van Reformatie (term voor het kerkelijk hervormingsproces in de 16e eeuw). De Opstand wordt ook de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) genoemd.

Bij de Alteratie dwingt Jan van Nassau (de Oude, broer van Willem van Oranje) de stad tot de zijde van de Opstand; hij wijst aantal kerken toe aan Calvinisme.

Onder de hyperlink "Originele brief Wetsverzetting 1579", de brief van Jan van Nassau aan zijn broer Willem van Oranje over de wetsverzetting in Amersfoort in 1579. Deze brief is destijds verzonden uit Amersfoort (de originele brief berust bij het Koninklijk Huisarchief, Den Haag; brief nr. 11000). Onder de hyperlink "Transcriptie brief Wetsverzetting 1579" staat de transcriptie van deze in het duits gestelde brief van 14 maart 1579. In algemene zin is de inhoud: De oude magistraat heeft zonder al te veel problemen afstand gedaan en er is een nieuwe magistraat. Jan van Nassau verzoekt zijn broer Willem van Oranje deze personen, die ook wel eerder in de raad hebben gezeten, genoemd in de bijlage ("eingeslossene Zettel", regel 22; niet aanwezig bij de originele brief), te bevestigen.

In maart 1579 gaf Amersfoort zich over aan de troepen van Jan van Nassau en de stad Utrecht. Op 17 maart komt een nieuwe stadsregering tot stand, met een zeer gemengd karakter: de beide burgemeesters zijn hervormd, 4 schepenen katholiek en 6 hervormd (2 onbekend), 3 raden katholiek en 6 hervormd (3 onbekend). In het stadsbestuur is de sterke "verzwagering" (broers, zwagers, schoonvaders en schoonzoons) van vóór 1579 voortgezet. Bron: J.G. Smit (1988).

Zie voor de overige brieven uit Amersfoort aan/van Willem van Oranje, de hyperlink "Brieven"; bij de zoekfunctie in vak "verzendplaats", Amersfoort intikken.


Link(s):