Kerk/religie/ethos

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Synagoge.jpg

Tijdbalk op onderwerp

algemene informatie
Amersfoortse kerkhistorie vanaf 750
Levensbeschouwing/ethos
Namen van heiligen met een relatie tot de geschiedenis van Amersfoort
Scheiding kerk en staat
Tijdlijn antisemitisme


VanTotgebeurtenis
11001150Bisschop van Utrecht sticht een van zijn hoven op plaats Sint Joriskerk
1122Concordaat van Worms beperkt macht van Keizer bij Bisschopsbenoeming
1132Uit oorkonde blijkt dat voor bewoners van Amersfoort en Hoevelaken, hun parochiekerk in Oud-Leusden stond
1196Bisschoppelijke Hof (Curtis) voor het eerst genoemd
1200Bouw van toren Sint Joriskerk vermoedelijk begonnen
1265In oorkonde is de Sint Joriskerk al een parochiekerk als afscheiding van parochiekerk in (Oud) Leusden
1317Omgeving Appelmarkt, Groenmarkt en Papenhofstede aan pastoorsgoederen toegevoegd
1337Bisschop Jan van Diest verbond een Kapittel aan Sint Joriskerk; status wordt Kapittelkerk (10 Kanunniken)
1337In oorkonde wordt wijding Sint Joriskerk aan Sint Nicolaas voor het eerst genoemd
21 apr 134022 apr 1340Grote stadsbrand in nacht Witte Donderdag op Goede Vrijdag (13 op 14 april); "hostiewonder"
13801383Geert Grote (†1384; Broeders en Zusters des Gemeenen Levens; Moderne Devotie) preekt in de stad
1457Bekend dat waker op toren Sint Joriskerk wacht hield; Dolleklok uit 1489 was storm- en alarmklok
1529Bestrijding van de Lutherij in Amersfoort
1530Mandaatshuisje ongeveer in 1530 gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1530Mandaatshuisje gebouwd, verblijfplaats Kapittelheren Sint Joriskerk
1534Sint Joriskerk heeft huidige vorm van Hallenkerk gekregen
1551Een klein aantal Begijnen gaat wonen in het Bagijnhof aan Vijver/Viver, tot 1617
1559Met de bul "Super Universas" voorzag paus Paulus IV in een nieuwe bisschoppelijke indeling van de Nederlanden
1579Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)
1580Openbare uitoefening van de mis door Rooms Katholieken werd verboden
25 mrt 1580Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën
1629Amersfoort door keizerlijke troepen belegerd en ingenomen door Graaf Montecuccoli; stad weer enkele dagen rooms
1635Remonstrantse kerkje in Vijver; tot 1883
16721673Franse bezetting; tijdelijk weer RK-eredienst in Sint Joriskerk.
1685Opheffing Edict van Nantes (1598) door Lodewijk XIV, half miljoen Hugenoten verlaten Frankrijk
1686Heilige Geestkapel van stad aan Lutherse Gemeenschap
16871710Waalse kerk (Eglise Wallonne) in Amersfoort
17241725De Klockman aangebracht in de Sint Joriskerk
1726"Oud-Katholiek" Seminarie gesticht
8 feb 1727Synagoge ingewijd; gebouwd in 1726
1737Naast de Synagoge (zuidzijde) is een mikwe (ritueel bad) gebouwd, in dienst tot 1943
1766Legaat maakt aanschaf orgel van Bätz in Lutherse kerk mogelijk
1783Elleboogkerk, officieel Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, ter plaatse van een schuilkerk (statie) gebouwd
1798Alle kerken voor de wet gelijk gesteld, scheiding Kerk en Staat
1814Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) tot stand gekomen
1816Koning Willem I stelt Algemeen Reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk op
1816Afbraak en nieuwbouw Sint Franciscus Xaveriuskerk op 't Zand (Bätz-orgel als in Lutherse Kerk)
1820Bouw van de houten toren op kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Elleboogkerk); kerk vergroot ca. 1850
1829Westelijke toegang (Windsteeg) van de Sint Joriskerk dichtgemetseld
1834Afscheiding, het ontstaan van de Gereformeerde kerken als afscheiding van de Nederlands-hervormde kerk
1837Verbouwing Lutherse Kerk
1838Hervormde Gemeente gesticht in de dorpskom Hoogland
18421843Onder leiding stadsarchitect Ruitenberg wordt Synagoge vergroot, m.n. rechte oostelijke muur wordt rond gemaakt
1853Gewijzigde Bisdomindeling in Nederland
1853Herstel RK-hiërarchie (één Aartsbisdom, vier Bisdommen) door Pius IX; de grondwet van 1848 maakte dat mogelijk
12 apr 1867Naar aanleiding van een conflict, inwijding van tweede Synagoge aan de Kortegracht (noordzijde) hoek Muurhuizen
18691870Eerste Vaticaans Concilie (Vaticanum I)
1875Vrijmetselaarsloge "Jacob van Campen" opgericht
1883Remonstrantse kerk in de Herenstraat (thans nr. 2, geen kerk)
1886Doleantie, afscheiding o.l.v. Abraham Kuyper
1888Gereformeerde kerk (Zuidsingel nr. 27) gebouwd op de plaats van kapel Mariënhof
1894Afdeling Amersfoort van het Leger des Heils opgericht (1939-2009 gevestigd in het pand Havik nr. 25)
8 aug 1894Voor één dag HIJSM-spoorweghalte Nimmerdor aangelegd (met twee afstandseinpalen en een telegraaftoestel)
1908Ramen van pand Kortegracht 21 ('t Juffersgat) dichtgemetseld in opdracht Joodse gemeente
1913Einde aan functie van waker op de toren van de Sint Joriskerk
1916Stichting ter ontwikkeling van "Internationale School voor Wijsbegeerte" opgericht
1924Bouw NH Nieuwe Kerk aan de Leusderweg nr. 110; tot die datum Sint Joriskerk de enige NH kerk in de stad
1927Joodse symbolen in art deco stijl aangebracht in de ramen van de Synagoge (samenvallend met 200-jarig bestaan)
1927Oud-Katholieke kerk van de heilige Georgius, aan 't Zand gebouwd, op de plaats van een schuilkerk (sinds ca. 1700)
1939Joods militair tehuis op de Kamp ingericht door joodse culturele vereniging Nut en Genoegen
7 jun 1945Religieus Humanistisch Verbond in Amersfoort opgericht
1949Restauratie van de Synagoge door A. Osnowicz
1956Herindeling van de Bisdommen in Nederland
1964Einde Elleboogkerk (Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming)
19741993KRO (Katholieke Radio Omroep) verzorgt uitzending eucharistie vanuit Sint Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand nr. 29
1981Vrijmetselaarsloge "Spectrum" opgericht
14 mei 198515 mei 1985Paus Johannes Paulus II bezoekt Amersfoort
1998Armando museum in de voormalige Elleboogkerk geopend
15 jun 2007Moskeevereniging El Fath opent nieuwe moskee in Liendert
22 okt 2007Armando museum (Elleboogkerk) door brand verwoest
1 jun 20091 jul 2009Eind mei/begin juni op de Appelmarkt kademuur van een haven uit de 14e/15e eeuw opgegraven
11 okt 2009Leger des Heils betrekt nieuw onderkomen in De Amerberg, centrum voor jeugdhulpverlening, Anna Paulownalaan.
1 jan 2010Fusie bezegeld van de hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse kerk
11 jul 2011Start van de werkzaamheden voor de herbouw van de (vroegere) Elleboogkerk