Geschiedenis Amersfoort tussen 1300 en 1400

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Economische groei en bloei; ca. 2000 inwoners aan het einde van de 14e eeuw (schatting)
1300 - 1400 geschiedenis Nederland
1300 - 1400 geschiedenis wereld


Van Tot Gebeurtenis
900 1428 Macht wordt uitgeoefend door territoriale (erfelijke) leenmannen van de Duitse Keizer
1300 1400 Haven Grote en Kleine Koppel i.p.v. Havik; na graven Spui, bouw Koppelpoort en Sint Aegtenklooster
1300 1400 Stenen stadsmuren eerst in deze eeuw gebruikelijk; voordien aarden wal met haag en/of palissaden
1300 Eerste stadsmuur gereed, 1550 meter; oppervlakte stad 21 hectare
1300 Graven Spui en Nieuwe Eem; Weverssingel was natuurlijke waterloop; (deel) Zuidsingel en Westsingel gegraven
21 november 1300 Bunschoten en Eembrugge beloven bij verdrag Amersfoort niet aan te vallen
1317 Omgeving Appelmarkt, Groenmarkt en Papenhofstede aan pastoorsgoederen toegevoegd
1321 1382 Bouw van de Utrechtse Domtoren
1323 Oudste vermelding van Amersfoorts bier
1331 De stad krijgt van bisschop Johan van Diest het recht tot het houden van twee vrije jaarmarkten
1333 Voor deze datum moet Spui zijn gegraven (archiefstuk spreekt over Oude en Nieuwe Eem)
1333 Oudste oorkonde, met aanhangend zegel, waarin gesproken van stadszegel; exemplaar van 1265, zonder zegel
1333 Elias van Woudenberg verkoopt Hoevelaken aan de Graaf van Gelre
1337 Bisschop Jan van Diest verbond een Kapittel aan Sint Joriskerk; status wordt Kapittelkerk (10 Kanunniken)
1337 In oorkonde wordt wijding Sint Joriskerk aan Sint Nicolaas voor het eerst genoemd
1339 Kapel van Isselt gebouwd
13 april 1340 14 april 1340 Grote stadsbrand in nacht Witte Donderdag op Goede Vrijdag (13 op 14 april); "hostiewonder"
1342 Oudste vermelding naam Langestraat
1342 1364 Bewind landsheer/Bisschop Jan van Arkel gekenmerkt door rust in Nedersticht
1343 Oudste vermelding landgoederen Den Treek en De Boom in Leusden
1347 1348 Stichting van het kasteel Ter Eem
1349 Stad ontvangt landgoed Randenbroek in leen van Bisschop Jan van Arkel
1350 Pest in de streek van Amersfoort
1351 Oudste vermelding Nieuwstraat
1361 Oudste vermelding Breulstraat (Broyel is laaggelegen moerassig land); loopt van Vismarkt tot Varkensmarkt
1366 Albrecht van Beieren, acht dagen beleg voor de stad, waarna ingenomen
1371 1372 Gelderse Successieoorlog; leiding o.a. Arnoud van Hoorn van 1371-1378
1373 1375 Oorlog Nedersticht met Holland
1374 Oudste vicarie gesticht door Harman Both op het altaar aan de noordzijde van de Sint Joriskerk
1377 Oudste vermelding Onze Lievevrouwestraat, later Krankeledenstraat
1378 Havickerpoort, later Bloemendalse Binnenpoort, voor eerst genoemd
1378 Hollandse gulden van Graaf Willem V in omloop
1380 Verschillende kloostergemeenschappen vestigen zich buiten de stad
1380 1383 Geert Grote (†1384; Broeders en Zusters des Gemeenen Levens; Moderne Devotie) preekt in de stad
1380 Het stadsbestuur voert de steenboete in
1380 Start aanleg nieuwe (tweede) stadsmuur
1381 Oudste vermelding naam Teut (Tote, Tuyt of Teutstraat); straat loopt als "puntzak" uit naar Bloemendalsestraat
1387 Onenigheid met Holland over bier-invoerrechten
1388 Kapel voor wereldlijke personen aanwezig op de plaats van het latere Sint Jansklooster (thans Beestenmarkt)
1388 Oudst bekende notaris in Amersfoort, Willem Hendriksen (van Amersfortia)
1388 Trijsgenspoort (Sint Andriespoort) voltooid
1388 Eerste vermelding Rodetorenpoort
1389 Oudste vermelding van de Latijnse school
1389 Oudste vermelding straatnaam Spui
1390 Stichting Onze Lieve Vrouwekapel (ook bekend als Sint Joostenkapel) door de Lieve-Vrouwebroederschap
1390 Start werk Sint Pietersgasthuis, net buiten de muren aan het Spui
1390 Oudste vermelding naam Havik
1391 Sint Pietersgasthuis genoemd in archiefstuk ("het nieuwe gasthuis")
1393 1427 Bouw Koppelpoort (ook wel Spoeypoort=spuipoort genoemd)
1394 Oudste vermelding van kasteel Geerestein in Woudenberg
1394 Oudste vermelding naam Amersfoortse Berg als Bergh
1396 Een charter/akte met op de achterzijde de vermelding van de locatie van een stadhuis
1397 1402 Pestepidemie (1e)
1399 Bestaan Sint Aegtenklooster bekend; afsplitsing van Sint Agnietenconvent aan de Herenstraat
vorige eeuw | volgende eeuw