Geschiedenis Amersfoort tussen 1700 en 1800

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

vorige eeuw | volgende eeuw
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

Economische teruggang; ca. 8100-8600 inwoners in de 18e eeuw (schatting)
1700 - 1800 geschiedenis Nederland
1700 - 1800 geschiedenis wereld


Van Tot Gebeurtenis
1687 1710 Waalse kerk (Eglise Wallonne) in Amersfoort
1700 Aanleg Israëlitische/joodse begraafplaats op bastion Bloemendalsepoort
1702 Overstroming in Amersfoort (1702)
1703 Onrust onder de burgerij (Plooierijen)
1703 Abraham van Bemmel te Amersfoort geboren († 1785 te Amersfoort)
1714 Aanleg schotbalksluis (`Gelderse balken`) in de Westelijke Stadsbuitengracht bij de Kleine Koppelpoort
1715 1751 Mr. Diederik Schagen, secretaris van de stad
1716 Tsaar Peter de Grote krijgt onderdak in de Doelen
1717 Stadskinderhuis gesticht
1720 Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken
1724 1725 De Klockman aangebracht in de Sint Joriskerk
1726 "Oud-Katholiek" Seminarie gesticht
8 februari 1727 Synagoge ingewijd; gebouwd in 1726
1731 Drie Nederlanders stichten een (flessen)glasblazerij te Isselt
1735 Er werd begraven in de Sint Janskerk(klooster) tot 1735, het kerkhof was gesloten in 1648
1736 Overloop van de verzakte kade langs de Eem tussen Amersfoort en Coelhorst
1737 Naast de Synagoge (zuidzijde) is een mikwe (ritueel bad) gebouwd, in dienst tot 1943
1 januari 1738 Schip Leusden van de West-Indische Compagnie strandt op zandbank in Marowijnerivier (Suriname)
1739 Afbraak kapel Sint Jansklooster m.u.v. het koor-gedeelte
1740 Schilder Jacobus van de Gumster in Amersfoort geboren (geboortejaar is waarschijnlijk, overlijden onbekend)
1744 Afscheiding van steen op de brug over het Spui bij de Koppelpoort vervangen door een ijzeren afscheiding.
1745 1755 Aanleg van de Grebbelinie
1748 Dichter, auteur en patriot Pieter Pypers (Pijpers) in Amersfoort geboren († Amersfoort, 20 juni 1805)
1753 Schilder Jordanus (van) Hoorn in Amersfoort geboren († 1833)
1755 Mandaatshuisje al bekend als "Onder de Lindeboom"
1755 Haardsteden-register of blaffert uit 1755, met namen van eigenaren van panden in de stad
1758 Laatste houten huis (Kamp nr. 9, met gevelsteen "De Gekroonde El", 1758) wordt afgebroken
1760 Schilder Stephanus Greeve in Amersfoort geboren († na 1815)
1765 Schilder Jan Apeldoorn in Amersfoort geboren († 1838)
1766 Koningin Karoline Mathilde van Denemarken verblijft in de Doelen
1766 Legaat maakt aanschaf orgel van Bätz in Lutherse kerk mogelijk
1770 Stenen galg op de Galgenberg wordt door houten vervangen
1777 1789 Lakenfabriek Beaune aan de Zuidsingel
1780 1782 Abraham Cohen laat huis aan de Westsingel bouwen (thans nr. 43)
1780 Benjamin Cohen geeft opdracht tot bouw huis met de paarse ruitjes (thans Zuidsingel nr. 38)
1783 Elleboogkerk, officieel Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, ter plaatse van een schuilkerk (statie) gebouwd
1784 Oprichting landelijke Maatschappij tot Nut van het Algemeen (Christelijke grondslag, joden mochten geen lid zijn)
1785 Staatse militairen rukken de stad binnen om te voorkomen dat de burgers te zeer hun privileges zouden verdedigen
1786 1787 Amersfoort tijdelijk zetel Prinsgezinde deel Utrechtse Statenvergadering
1787 Benjamin Cohen stelt zijn huis met de paarse ruitjes ter beschikking van stadhouder Willem V
2 augustus 1787 Reeks ontploffingen verwoest Onze Lieve Vrouwekerk (kruitopslag), 17 doden
1795 Patriottische omwenteling, stadsbestuur heet enige tijd Municipaliteit
1795 1813 De Franse tijd: Bataafse Republiek 1795-1806, Koninkrijk Holland 1806-1810; Franse bezetting 1806-1813
28 december 1797 Commissie uit Departementaal Bestuur 's Lands Utrecht pleegt `staatsgreep` in Amersfoort
1798 Alle kerken voor de wet gelijk gesteld, scheiding Kerk en Staat
1798 Grondwet/Staatsregeling van de Bataafse Republiek
1798 Adellijke titels en voorrechten worden afgeschaft; adellijke titels in 1813 weer ingevoerd
1799 (verdedigings)"Werk aan de Glashut" (de Schans) gebouwd, als onderdeel van de Grebbelinie
vorige eeuw | volgende eeuw