Een charter/akte met op de achterzijde de vermelding van de locatie van een stadhuis

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1396


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Ten onrechte is volgens Van Hoorn (1996, blz. 37) uit deze tekst van de akte geconcludeerd (Krauwer, blz. 29), dat het stadhuis in 1396 in de Krommestraat tegenover nr. 70 (zie hierna) zou hebben gestaan. Het betreffende huis, genaamd Bottenberch naast dat van van Andries Stremphel (en niet Strempzel volgens Van Hoorn, zoals bij Krauwer, blz. 29), heeft volgens Van Hoorn nimmer dienst gedaan als stadhuis. Volgens hem stamt de tekst op de achterzijde van deze akte niet uit 1396, maar uit de 17e eeuw. Deze tekst is om onverklaarbare reden later aangebracht, onbekend is door wie geschreven en ook is niet bekend hoe deze persoon het stuk in handen heeft gekregen en hoe het tenslotte in het Archief Eemland is terecht gekomen. Van Hoorn stelt dat het stadhuis reeds in 1396 en mogelijk zelfs vanaf de stadsrechtverlening in 1259, op de Hof heeft gestaan (Van Hoorn, blz. 36). Hij onderbouwt zijn oordeel op basis van de protocollen vanaf 1478, zijnde inschrijvingen met de overdrachten van onroerende goederen. In dit geval van huizen in de wijk Krommestraat, gelegen 'achter het stadhuis'. Deze wijk omvatte vroeger behalve de Krommestraat, ook Havik, de Hof, de Vijver, Zevenhuizen en de huizen aan de oostzijde van de Langestraat, waarvan de percelen doorliepen tot aan de Hof. Tot de conclusie over de datering van het stadhuis op de Hof vanaf 1259, komt Van Hoorn mede op basis van het archeologisch onderzoek op de Hof uit 1991 (blz. 37 e.v.).

Het huis Bannenburg (thans Krommestraat nr. 70) heeft volgens van Hoorn en anderen nooit dienst gedaan als stadhuis. Het huis is altijd particulier eigendom geweest. Het ANWB-schild op dat huis, met verwijzing naar deze functie, kan derhalve worden verwijderd.

Zie ook bij 1536 en 1818.

In het boek `Stadhuizen van Amersfoort` wordt concluderend gesteld: `.. dat een stadhuis ter plaatse van de Krommestraat 70 hoogst onaannemelijk is. Een situering aan de overzijde van deze straat is op z'n minst zeer twijfelachtig. Daar staat weinig tegenover. Zekerheid van het stadhuis op de Hof is er pas in de vijftiende eeuw. Het is dan gevestigd in een gebouw dat mogelijk al rond 1300, mogelijk iets later, is neergezet en ook toen al een bijzondere functie moet hebben gehad. De oudste geschiedenis van het Amersfoortse stadhuis blijft dus nog omgeven door de nodige nevelen.`

Voor foto's kies als zoekterm Stadhuis of gemeentehuis onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):