Joseph Pereira en Emanuel de Tor Alto krijgen als joden, het burgerrecht van Amersfoort

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

2-12-1661


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Zij waren (een van) de eerste Sefardische (Spaanse/Portugese) joden in de stad.

Sefardisch komt van het Hebreeuwse woord Sefarad=Spanje. Ook joden uit Portugal worden hieronder begrepen (p.m. van 1580-1640 waren Portugal en Spanje verenigd in één koninkrijk). Daarnaast zijn er Asjkenasische of Hoogduitse joden, ook wel Asjkenaziem genaamd, afgeleid van Asjkenaz, wat in het Hebreeuws staat voor Duitsland. Ook joden uit Oost-Europa worden ermee bedoeld. Zie ook onder hyperlink "Joods leven".

Zie voor meer namen van joden die burgerrecht in Amersfoort hebben gekregen en voor genealogische informatie betreffende joden in Amersfoort (geboorte, huwelijk en overlijden), de hyperlink "Joods burger". Pereira en De Tor Alto zijn de eersten, bij wie in de akten van de burgerrechtverlening wordt vermeld, onder "bijzonderheden", dat zij "joode" zijn. Voor de (originele akte van) burgerrechtverlening aan hen, zie hyperlink "Burgerrechtverleningen 1661 Joseph Pereira en Emanuel de Tor Alto".

Mevrouw Nechamah Mayer-Hirsch heeft Abraham Abrahamsz (burgerrecht in 1641) en Isack Abramsz (burgerrecht in 1648), zonder dat zij als zodanig in de akten werden geduid, evenwel als eerste joodse burgers van Amersfoort genoemd (zie hyperlink "Burgerrechtverleningen aan Joden" en onder "Burgerrechtverleningen" van Archief Eemland, door deze namen in te tikken). De namen zijn voor haar eenduidige, joodse (achter)namen; niemand anders dan een jood zou destijds deze (achter)namen, volgens haar, hebben gedragen (mondeling aan Lodewijks, in 2006). [Zie voor de geschiedenis van de komst van de joden, in de 13e eeuw naar de (zuidelijke) Lage Landen, en i.h.b. naar "Nederland" vanaf einde 16e eeuw, het boek van Ludo Abicht (blzn. 24 e.v. resp. blz. 80 e.v.). Dit boek wordt genoemd onder het menu "Bronnen".]

Pereira hij was drapier (lakenkoopman), van De Tor Alto is geen beroep bekend. Zij kwamen uit Portugal, De Tor Alto uit Vila Flor en Pereira uit Vila Real.

In het artikel onder de hyperlink "Joods leven in Amersfoort " wordt het gedicht "De nachtegaal van Amersfoort", van Vondel geciteerd. Voor dit gedicht zie hyperlink "Vondel" (in het gedicht, regel 20-24) en bij 1657.

PM De hyperlink "Burgerrechtverleningen" geeft toegang tot de betreffende (getranscribeerde) akten van verlening burgerrecht in Archief Eemland van Pereira en De Tor Alto. Vul de naam van een van de personen in onder Zoeken naar, en vink vervolgens Burgerrechtverleningen aan.

Hieronder wordt de betreffende bladzijde (1661) getoond (aanklikken geeft een vergroting en toelichting).


Link(s):


Burgerrechtverleningen 1661 (voor vergroting en transcriptie dubbel klikken).

Burgerrechtverleningen 1661 Joseph Pereira en Emanuel de Tor Alto