Joods leven

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Joodse ster.jpg

Tijdbalk op onderwerp

algemene informatie
"Joods leven in Amersfoort"
Atlas Joods Nederland
De Joodsche Raad Cartotheek als informatiesysteem
Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland
Genealogische informatie Provincie Utrecht
Ons Contact; mededelingenblad voor de Joodse Gemeente Amersfoort, vanaf 1946
Oorlogslevens (bronnen WOII)
Tijdlijn antisemitisme
Verkaufsbücher


VanTotgebeurtenis
1582Bank van Leening of lommerd voor het eerst genoemd
1582Gregoriaanse tijdrekening wordt ingevoerd; voor die tijd gold (in "Europa") de Juliaanse tijdrekening
1600Stad werd voorzien van enkele bastions (restanten: Achter Davidshof en joodse begraafplaats Bloemendalsestraat)
1615Tabaksverwerking en tabakshandel begonnen in Amersfoort
2 dec 1661Joseph Pereira en Emanuel de Tor Alto krijgen als joden, het burgerrecht van Amersfoort
1670De Sefardische joden kopen stukje grond aan de Bloemendalse Buitenpoort om hun doden te begraven
1700Aanleg Israëlitische/joodse begraafplaats op bastion Bloemendalsepoort
8 feb 1727Synagoge ingewijd; gebouwd in 1726
1737Naast de Synagoge (zuidzijde) is een mikwe (ritueel bad) gebouwd, in dienst tot 1943
1780Benjamin Cohen geeft opdracht tot bouw huis met de paarse ruitjes (thans Zuidsingel nr. 38)
17801782Abraham Cohen laat huis aan de Westsingel bouwen (thans nr. 43)
1784Oprichting landelijke Maatschappij tot Nut van het Algemeen (Christelijke grondslag, joden mochten geen lid zijn)
1787Benjamin Cohen stelt zijn huis met de paarse ruitjes ter beschikking van stadhouder Willem V
28 dec 1797Commissie uit Departementaal Bestuur 's Lands Utrecht pleegt `staatsgreep` in Amersfoort
18001900Gemiddelde aantal joodse inwoners: 468 (3,4% van de bevolking van gemiddeld 13.800 inwoners)
1814Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) tot stand gekomen
1821Arts Dr. Isaac Michael Weyl (1778-1855) eerste joodse (gekozen) lid van gemeenteraad van Amersfoort en in Nederland
18421843Onder leiding stadsarchitect Ruitenberg wordt Synagoge vergroot, m.n. rechte oostelijke muur wordt rond gemaakt
1849Oprichting landelijke Maatschappij tot Nut der Israëlieten
1861Joodse (Israëlitische) scholen worden opgeheven
12 apr 1867Naar aanleiding van een conflict, inwijding van tweede Synagoge aan de Kortegracht (noordzijde) hoek Muurhuizen
1869Oprichting afdeling Amersfoort Maatschappij tot Nut der Israëlieten
1874Israëlitische/joodse begraafplaats Soesterweg nr. 126
1903Israëlitische/joodse begraafplaats op bastion Bloemendalsepoort gesloten
1908Ramen van pand Kortegracht 21 ('t Juffersgat) dichtgemetseld in opdracht Joodse gemeente
28 jun 1921Ronnie (Goldstein-)van Cleef in Amersfoort geboren (overl. 29/1/2008 te Amsterdam)
1927Joodse symbolen in art deco stijl aangebracht in de ramen van de Synagoge (samenvallend met 200-jarig bestaan)
1932Joods Historisch Museum geopend in Amsterdam
1939Joods militair tehuis op de Kamp ingericht door joodse culturele vereniging Nut en Genoegen
19411944Na verplichte aanmelding waren 769 joden geregistreerd, waaronder enkele tientallen uit Duitsland gevluchte joden
1 mrt 1941Vier joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren op bevel van de Duitsers ontslagen
1 dec 1941Joodse lagere school door de gemeente Amersfoort gesticht in wijkgebouw Laurens Costerplein 14
194534 Amersfoortse joden hebben nazikampen overleefd
1945Van de 676 Amersfoortse joden (met drie of meer joodse grootouders) zijn 339 in de nazikampen omgekomen
1949Restauratie van de Synagoge door A. Osnowicz
1955Monument voor 55 niet geïdentificeerde joodse oorlogsslachtoffers op de joodse begraafplaats Soesterweg onthuld
1960Joods Centrum voor geestelijke gezondheid, de Sinaï Kliniek, aan de Laan 1914 geopend
1993Synagoge gerenoveerd onder leiding van Amertsfoortse architect P. Wassink
1 jun 2000Naast de Synagoge (zuidzijde) bij bouwwerkzaamheden een mikwe (ritueel bad of reinigingsbad) ontdekt
2005Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland
2006Op voormalige begraafplaats van Sefardische joden aan Bloemendalse Buitenpoort (uit ca. 1670) zijn graven ontdekt
2008Bij opknapbeurt van (gesloten) joodse begraafplaats Bloemendalsepoort is een grafsteen gevonden
7 sep 2010Bronzen plaquette onthuld aan muur van voormalige begraafplaats Sefardische joden, Bloemendalse Buitenpoort
12 dec 2012Joodse Gemeente Amersfoort draagt eigendom synagoge en bijgebouw over aan Stadsherstel Midden-Nederland
30 apr 2015Plaatsing eerste zestien Herdenkingsstenen voor slachtoffers Tweede Wereldoorlog
2020Amersfoort viert en herdenkt 75 jaar Vrijheid
1 jan 2020Kloostercomplex incl. het huis met de paarse ruitjes (Zuidsingel nr. 38) verkocht aan projectontwikkelaar
4 jan 2024Rapport over de ontrechting en rechtsherstel Joods onroerend goed en Joodse inwoners