Sint Elisabeth Gasthuis / Ziekenhuis gesticht; in 1577 door de stad erkend

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1559


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Gesticht door de Broeders en Zusters van de Heilige Drievuldigheid. Het traptorentje is aangebouwd in 1614; het traptorentje (van 1569) van huis Prattenburg (Muurhuizen nrs. 201; zie hyperlink) heeft mogelijk als voorbeeld gediend.

Het heeft tot het begin van 20e eeuw dienst gedaan. Er konden ongeveer tien zieken worden opgenomen. Zij mochten geen besmettelijke ziekte hebben. Het Sint Elisabethziekenhuis is genoemd naar de Heilige Elisabeth van Thüringen, een dochter van een Hongaarse koning, bekend om haar onbaatzuchtige hulp aan zieken en armen. Het ziekenhuis is in 1577 door de stedelijke overheid erkend. In 1578 werden twee muurhuizen gekocht, de nrs. 31 en 33. Later werd ook nr. 35 gekocht. Opmerkelijk is dat het ziekenhuis ook na de Alteratie in 1579 katholiek is gebleven.

In 1907 werd een nieuw ziekenhuis in de Sint Andriesstraat in gebruik genomen en in 1969 verhuisde het naar de Ringweg Randenbroek (toen ter plaatse van het ziekenhuis, genaamd Metgensbleek). Het gebouw van het eerste ziekenhuis in de Muurhuizen is te herkennen aan het torentje met een scheepje er bovenop. Zie voor foto's onder hyperlink "Beeldbank", o.a. de fotonrs. 00066, 00067, 03946, 03947, 03980.

Zie voor de geografische ligging van het Vorstendom Thüringen, de hyperlink.

De Sint Elisabeths-vloeden van 1404, 1421 en 1424, vonden plaats op/rond de naamdag van Elisabeth van Thüringen, 17 november, in Holland en Zeeland.


Link(s):