Grondgebied van Isselt (een vroeger gerecht) door Soest afgestaan aan Amersfoort

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1940


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

De reden was de gewenste uitbreiding van het industrieterrein in Amersfoort. Het af te staan gebied besloeg 120 ha., 12 are en 8 centiare (Bron: "De Soester" 12/3/1938 pg. 1).

Het grondgebied is bij wet aan dat van Amersfoort toegevoegd. Sinds vele jaren (vanaf 1928) was over dit gebied bestuurlijk getwist. Ook, in m.n. "De Soester" (verscheen op woensdag en zaterdag), werd emotioneel over het afstaan geschreven en zelfs in dichtvorm geprotesteerd. In dit blad van 12/3/1938 pg. 3 eindigt Benny Vreeden in een lang gedicht met:

Als dat stukje grond kon spreken,

Sprak het vast tot groot en klein:

"Grenzen moeten er gewijzigd,

Maar er moeten "grenzen" zijn!"


In "De Soesterberger" van 17/8/1938 pg. 1 staat onder de kop, "De grenswijziging met Amersfoort", met de subtitels "Historie en traditie contra hebzucht" en "Een systeem van inpalmen door Amersfoort", o.a.: "Want uit historisch oogpunt heeft Amersfoort hoegenaamd geen enkel recht op de thans bedoelde gronden, alleen maar op practische, zuiver materialistische gronden zou voor overgang van die gronden naar Amersfoort nog iets te zeggen zijn, tenminste dan uit Amersfoortse bril bekeken".

Op dit gebied De Birk(t) stonden, behalve de Kapel Isselt, enkele boerderijen (volgens de bron bij hyperlink "Grenswijzigingen Amersfoort e.o.", betrof het een uitbreiding met 57 inwoners; volgens het Amersfoortsch Dagblad van 9/8/1940 groeide de stad met 64 inwoners). De namen van de boerderijen herinneren aan de locatie van een glasblazerij aldaar; zie hyperlink "Soest 1868". Amersfoort bezat in de loop der jaren privaatrechtelijk reeds enkele boerderijen en hun gronden. De Kapel was privaat bezit.

Zie voor de locatie van de glasblazerij onder hyperlink "Kaartencollectie" kaart nummer K215-254 (en dan 50% vergroten).

Zie voor kaart de hyperlink "Amersfoort 1865". Zie voor gemeentelijke herindelingen de hyperlinks "Grenswijziging" en "Grenswijzigingen Amersfoort e.o.". Zie voor details van de gemeentegrenzen, de hyperlink "Wat was waar?".

Zie ook bij het onderwerp "Grondgebied".

De genoemde bladen uit Soest zijn te raadplegen op de internetsite van Archief Eemland http://www.archiefeemland.nl/ (Kranten)

Link(s):


Grenswijzigingen Amersfoort 1940:

Grenswijzingen Amersfoort 1940