Grenswijziging met de gemeente Leusden, zuidhelling van de Berg komt aan Amersfoort

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1916


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Het wetsontwerp tot grenswijziging was op 17/10/1916 in de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bron: Amersfoortsch Dagblad 18/10/1916. In hun vergaderingen op 31/3/1916 hadden de gemeenteraden van beide gemeenten de wenselijkheid uitgesproken van een wijziging van de grens tussen beide gemeenten. Bron: Amersfoortsch Dagblad 27/4/1916.

Na de grenscorrectie is het aantal inwoners van Amersfoort met 1600 toegenomen. Bron: Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen, blz. 38 (1639 inwoners volgens gegevens onder hyperlink "Grenswijzigingen Amersfoort e.o.")

Zie voor de gemeentegrens de kaarten 1001_531, 1001_532 en 1001_330 onder de hyperlink "Kaartencollectie".

Zie voor details van de gemeentegrenzen, de hyperlink "Wat was waar?".

Zie ook bij het onderwerp "Grondgebied".


Link(s):