De Amersfoorters Nathan Hilversum en Willem Weijer starten een stadsautobusdienst

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

15-02-1924


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

In `Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken`, 2012 (XIII) blz. 20-39 is een artikel over het leven van Nathan Hilversum verschenen, met als titel, `Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959). Volharding en verdriet van een joodse ondernemer`. In het jaarboek Flehite 2015 (XVI) blz. 36-79 is van dezelfde auteur een tweede artikel verschenen: De 'Eerste Amersfoortsche Tram-Autodienst Onderneming (1924-1930). Pionieren met een nieuw openbaar vervoermiddel in een uitdijende stad'. In dat artikel wordt het busbedrijf van start tot teloorgang beschreven. Verder komt de positie/houding van de gemeente Amersfoort ten opzichte van dit bedrijf en de discussie over de opvolging, zowel bestuurlijk als politiek, uitvoerig aan de orde. In dat artikel staan ook de verschillende routes van de bus in de stad (met routekaartjes en buskaartjes) en de komst en ondergang van een concurrent (die in de stad reed van december 1926 tot maart 1927). De stadsbusdienst (bus, stadsbus, stadsautobus) van Nathan Hilversum reed tot 1930. In dat jaar startte op 1 juli de N.V. Amersfoortsche Autobusdienst. De gemeente Amersfoort bezat daarin 92% van het aandelenkapitaal, de rest was in handen van vier particulieren. Deze busdienst reed tot 1943, waarna Amersfoort stadsbusloos was tot 1946. In dat jaar startte het garagebedrijf Henri Nefkens een stadsbusdienst (zie verder bij die jaren).

Willem Weijer (Scharmer 1879-Beilen 1963) en Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959) hadden op 2/2/1924 bij onderhandse akte de onderneming opgericht.

Aanvankelijk werd de onderneming geleid door beiden, maar Weijer verliet de onderneming en vanaf 20/4/1925 werd het bedrijf voortgezet door Nathan Hilversum alleen.

In het artikel JB 2015 staat een korte opsomming van de interlokale busdiensten in 1927 van/naar Amersfoort, die het omliggende platteland bedienden (voetnoot 8, blz. 41).

Voor foto's (uit 1924,1926/1927) van de eerste stadsautobussen van Nathan Hilversum, zie onder de hyperlink Beeldbank de fotonummers AFT005009068, AFT005009130 en AFT005009021.

Link(s)