34 Amersfoortse joden hebben nazikampen overleefd

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

na 1945


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

In Amersfoort waren 769 joodse inwoners geregistreerd op basis van de Duitse Verordening 6/41. Zie voor nadere gegevens over en onderzoek naar hen, bij 1941-1944 en 1945 in de Tijdbalk. De auteur van het daar genoemde artikel in Jaarboek Flehite 2019 (blz. 84-11) heeft in 2021 verder onderzoek gedaan naar overlevenden van de nazikampen. Uit de onderstaande bronnen blijkt dat 34 van hen die hebben overleefd; zie de link `Overlevenden nazikampen`.

Onder deze overlevenden bevond zich het jonge gezin Aptroot uit de Van Campenstraat 27; vader Isidoor Simon (1910), moeder Lucie (1912) en de kinderen Ruth (1936), Jozef Benno (1938) en Alida (1941). Het gezin was sinds 11 maart 1943 in Westerbork (barak B63) en is op 11 januari 1944 van Westerbork naar Bergen Belsen getransporteerd; samen met ruim duizend lotgenoten in het eerste transport naar dat nazikamp. Zij zijn door de Amerikanen op 13 april 1945 bij Farsleben uit een zgn. `dodentrein` bevrijd.

Bevrijd ! zie de link naar de persoonskaart van vader Isidoor Simon Aptroot van de Joodse Raad en de naoorlogse aantekeningen van het Rode Kruis (bron: Archiv Arolsen). Van de andere gezinsleden zijn identieke kaarten aanwezig in Archiv Arolsen.


Archivalia:

● Archiv Arolsen (https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/)

De bovengenoemde masterscriptie van Raymund Schütz heeft ter ondersteuning gediend bij de raadpleging van dit archief. De genoemde cartotheek is sinds 2020 digitaal toegankelijk in Archiv Arolsen.

● Holocaust Survivors and Victims database (US Holocaust Memorial Museum https://www.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php)

● Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Bevrijdingsverhalen (https://bevrijdingsportretten.nl)

● Yad Vashem Digital Collections/Shoah names database (https://www.yadvashem.org)

● Archief Eemland: BNR 002.1 Gemeentebestuur Amersfoort 1811-1945, Inv.nr. 4367 (betreft registratie op grond van Verordening 6/41)

Links