Oprichting vereniging Flehite met onder meer als doel een museum van oudheden op te richten

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1878


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Op 2 september 1878 werd de `Commissie tot wetenschappelijk onderzoek van de tumuli (grafheuvels uit voorhistorische tijd) op de Leusderberg` opgericht. Daaruit kwam de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) voort, die op 27 juli 1882 officieel werd erkend door Koning Willem III. In diezelfde jaren ontstond al de behoefte aan een museum voor de op de Leusderhei gevonden voorwerpen uit de grafheuvels. In augustus 1880 stelde de gemeente een ruimte beschikbaar. Op 13 april 1890 werden de statuten van de OVF bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Bronnen: website OVF (2006) en "Verzamelen in vereniging".

De oprichting gebeurde in een periode dat in Nederland meer oog kwam voor behoud van oude monumenten, archieven en musea. In het bijzonder na de publicatie in 1873 (zie bij dat jaartal) van het artikel "Holland op zijn smalst" in "De Gids" van de hand van Victor de Stuers. Hij is te beschouwen als de grondlegger van "monumentenzorg".

Voor foto's kies als zoekterm Flehite onder hyperlink "Beeldbank".


Link(s):