Omvang garnizoen 233 man

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

voor 1829


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

De volgende cijfers over de omvang zijn bekend: in 1839, 589, in 1841-1848, 450, in 1850-1876, 300-380, 1877-1882, ca. 200, 1890, 621 en 1891, 1654 man.

In 1811 is de dienstplicht ingevoerd ("conscriptie") en in 1814 is een staand leger ("Staande Armee") gevormd van vrijwillig dienende beroepsmilitairen. Daarnaast was er een "Nationale Militie", bestaande uit dienstplichtigen die op basis van loting werden aangewezen. Zie hyperlink "Geschiedenis van de landmacht".

In 1860 werd Amersfoort bij Koninklijk Besluit (KB) aangewezen als garnizoensplaats (garnizoensstad).


Link(s):