Karel V verleent een bierprivilege aan de stad Amersfoort

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1523


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Karel V erkende dat "de voorsz. Stede van Amerfoert principael gefundeert is op de Neringe of Negotiatie van Bier te brouwen". Op grond van dit privilege, en tegemoet komend aan de wens van de magistraat van de stad, verbood hij in 1528 het stichten of in bedrijf houden van bierbrouwerijen binnen een ring van "twee mylen of daeromtrent" buiten de stadsvesten. Dit besluit is in 1544 weer bekrachtigd. Aan het einde van de 17e eeuw was de bierconcurrentie in de nabije omgeving van de stad zo groot, dat deze "regelgeving" niet meer houdbaar bleek.

Link(s):