Johan van Oldenbarnevelt geboren (omgeving van de Kortegracht?)

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

14-9-1547


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Van Oldenbarnevelt is op 13/5/1619 onthoofd op het Binnenhof in Den Haag.

Op de plaats waar nu de panden Kortegracht 22 en 24 staan, zou Johan van Oldenbarnevelt op 14 september 1547 zijn geboren (discussie hierover is gaande; veelal wordt geschreven: geboren in Amersfoort of omgeving). In 1549 verhuisde hij met zijn ouders naar het huis "Bollenburgh" in de Muurhuizen (thans nr. 19). Het smalle steegje naast pand 22 draagt de naam "Oldenbarneveltsteeg" (zie voetnoot 1). Zie voor foto's onder zoekterm Oldenbarneveltsteeg bij hyperlink "Beeldbank".

Van Oldenbarnevelt was gehuwd met Maria van Utrecht. Zie voor verdere (beperkte) familiegegevens in de database van de "Mormonen" (USA), onder de hyperlink "Genealogie". [In het algemeen: voor meer genealogische informatie/bronnen, zie onder Links / Geschiedenis algemeen, en Links / Historie Amersfoort / Archief Eemland onder Digitale stamboom].


voetnoot 1
Deze steeg heette oorspronkelijk steeg van Rijck Aertsen van Oldenbarnevelt (1600-1674); de steeg lag naast diens huis aan de Valkestraat en wordt voor het eerst genoemd in 1677. 
Komt al in 1715 voor als Oldenbarneveltsteeg. De straat is dus niet genoemd naar staatsman Van Oldenbarnevelt, maar naar diens verre verwant Rijck. 
Deze was brouwer en had van 1649-1668 als raad zitting in het Amersfoortse stadsbestuur. 
Hij was schepen van 1669-1674 (zie hyperlink "Gezagdragers"). 
Hij is de stamvader van een familie die door koning Willem I in 1815 in de adelstand werd verheven (bron: Archief Eemland, Straatnamenlijst Binnenstad, 20 mei 2008).

Van Oldenbarnevelt is begraven in de Hofkapel in Den Haag. Er wordt beweerd dat het lichaam in het geheim is bijgezet in het familiegraf in de Sint Joriskerk (nr X van beun VI in de zuiderbeuk).

Van Oldenbarnevelt was mede-oprichter van de VOC. Hij ondertekende op 20 maart 1602, als landsadvocaat, de oprichtingsakte van de VOC. De VOC wordt op 17 maart 1798 formeel ontbonden; haar schulden en bezittingen worden overnomen door de Bataafse Republiek. Zie ook bij het onderwerp "VOC".

Op 3 maart 1911 is een borstbeeld van Van Oldenbarnevelt onthuld op het Stationsplein. In 1933 is het beeld zonder voetstuk (was verdwenen) geplaatst voor het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium aan de BW laan. In 1993 is het borstbeeld, samen met het teruggevonden voetstuk (door beeldhouwer Gerard Overeem; bron: drs BGJ Elias in De Stad Amersfoort woensdag 5 maart 2008, jrg 32, nr. 9, blz 11), verplaatst naar het Thorbeckeplein, voor het huidige gymnasium. Zie voor foto's onder zoekterm Oldenbarnevelt bij hyperlink "Beeldbank".

De naam Van Oldenbarnevelt wordt soms als Van Oldenbarneveld of ook Oldenbarneveldt geschreven. (zie voor de spelling van de naam ook bij de hyperlink "Gezagdragers")


Link(s):