Dissertatie: Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late Middeleeuwen

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

12-05-2015


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Samenvatting:

In de late Middeleeuwen was de bierproductie een van de belangrijkste bedrijfstakken in de opkomende Nederlandse steden. De brouwers uit Amersfoort exporteerden hun befaamde hoppenbier naar alle naburige gewesten. Deze studie positioneert de biernijverheid van Amersfoort ten opzichte van concurrerende steden. Gunstige natuurlijke omgevingsfactoren, maar ook ondernemerschap en marktontwikkelingen droegen bij aan de opkomst, de bloei en de neergang van het brouwbedrijf aan de Eem. De bierproductie verschafte veel werkgelegenheid en de bieraccijns was de fiscale melkkoe van de overheid. Brouwers behoorden tot de gegoede burgerij en velen zaten in het stadsbestuur. Niet voor niets liep het brouwersgilde bij luisterrijke religieuze processies samen met de stadsbestuurders en de priesters van de grote kerk in de kern van de stoet. Voor de deelnemers en de toeschouwers was de boodschap helder: Amersfoort was een echte bierstad.

Onder de link een PDF van de dissertatie/proefschrift Brouwen aan de Eem: Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late Middeleeuwen

De dissertatie is gerecenseerd in Jaarboek Flehite 2016, p. 171.

Link(s):