Amersfoort krijgt van het Rijk de status van "Groeistad"

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

1981


Onderwerp(en)

Gebeurtenis

Minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stuurde op 15 mei 1981 een brief aan het college van B&W met daarin zijn besluit om Amersfoort ‘in principe aan te wijzen als groeistad voor de periode van januari 1982 tot januari 1994’. De gemeenteraad besloot op 30 juni 1981 akkoord te gaan met de groeistadtaakstelling genoemd in de brief van de minister. De taakstelling is onder meer 15.000 nieuwe woningen te realiseren. De architectuurwijk Kattenbroek en de wijk Nieuwland zijn daarvan het resultaat.

De wijken Nieuwland en Vathorst zijn zgn. Vinex-wijken/locaties. Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een notitie van het Nederlandse Ministerie van VROM uit 1993.Link(s):