Water in en rondom Amersfoort

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

Tijdbalk op onderwerp


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Water in en rondom Amersfoort

Zie voor meer bronnen betreffende het onderwerp "Water", onderaan het document onder de hyperlink "Historie van de waterlopen in de stad".

Na aantikken van de hyperlink "Kaartencollectie" kan in het zoekvenster ook een "watergang" worden gekozen. Men vindt dan kaarten van de gekozen waterloop/watergang, beek/beken, vaart, wetering, grift, etc.

Voor het begrip NAP, zie de hyperlink. Door bij hyperlink "AHN" uw postcode in te tikken, wordt de hoogteligging van uw woonomgeving aangegeven. Voor een kaart met de hoogtelijnen in de binnenstad zie Kaartencollectie nummer 1001_553.

Voor het bekenstelsel van de Eem, zie de betreffende hyperlink bij het onderwerp Eem.

Voor achtergronden m.b.t. de naam Eem en Amersfoort, zie bij 1028 (vroegste vermelding naam Amersfoort)

Link(s):

Gelderse Vallei De Gelderse Vallei. Gelderse Vallei (bron Volkskrant)

Gelderse Vallei Overstroming Gelderse Vallei 1855.

Bekenstelsel van de Eem Het bekenstelsel van de Eem / het Eemsysteem.

Historie van de waterlopen in de stad Historie van de waterlopen in de stad.