Eem

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken
Eem.jpg

Tijdbalk op onderwerp

algemene informatie
Admiraliteitscollege Amsterdam
Het bekenstelsel van de Eem / het "Eemsysteem"
Klimaateffectatlas Vallei & Veluwe
Water in en rondom Amersfoort


VanTotgebeurtenis
0777In oorkonde villa Lisudina (Leusden) en Hemus (Eem) genoemd
1028Vroegste vermelding naam Amersfoort
1300Graven Spui en Nieuwe Eem; Weverssingel was natuurlijke waterloop; (deel) Zuidsingel en Westsingel gegraven
1333Voor deze datum moet Spui zijn gegraven (archiefstuk spreekt over Oude en Nieuwe Eem)
13471348Stichting van het kasteel Ter Eem
1400De Haven wordt naar een kade langs de Eem buiten de ommuring verplaatst
1400Naam van kasteel Grimmestein aan de oostoever van de Eem tegenover Baarn bekend
1457Stad betrok 700.000 bakstenen uit Kampen voor bouw stadsmuren en torens
1473De naam Eem kwam ook voor in het zuiden van de Gelderse Vallei
14731483De natuurlijke waterloop "De Kromme Eem" is vanaf 1473 vergraven tot de Bisschop Davidsgrift
1488Uitvaardiging van de Ordonnantie op de Admiraliteit door Maximiliaan van Habsburg/Oostenrijk
1550Gilbert van Schoonbeke krijgt octrooi van Karel V voor graven van kanaal van Amersfoort naar de Emmikhuizerberg
1555Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm
16131614Verbetering waterafvoer naar zee en van de bevaarbaarheid van de Eem
4 jun 1616De Staten van Utrecht stichten het heemraadschap de Rivier de Eem
1618Poortje aangebracht tussen Kleine Spui en Kleine Koppel (jaagpad naar de Melm)
1620Doorbraak stenen beer in Stadsbuitengracht tussen de monding Oude Eem en de Grote Eem
1640Hoogwater rond Amersfoort
1643Grondwerk van de schotbalksluis bij de Grote Koppelpoort spoelt weg
1681Stormvloed bij noordwesterstorm; een of meer doorbraken in de dijken tussen Amersfoort en Coelhorst
1720Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken
1736Overloop van de verzakte kade langs de Eem tussen Amersfoort en Coelhorst
3 feb 18254 feb 1825Twee dagen langdurige noordwesterstorm en springvloed; wateroverlast o.a. in Amersfoort
1829Ideeën om de beken bevaarbaar te maken en realisatie waterverbinding met buitenland, van Rijn naar Zuiderzee
18451846Idee/plan (van 1829) van bevaarbare verbinding Rijn-Eem, weer actueel
1853Aanleg van een zwembad aan/in de Eem
1874De rolspoorbrug (enkel spoor) over de Eem is vervangen door een dubbelsporige vaste brug
1877Laatste keer (in de 19e eeuw) dat gemeentebestuur sprak over bevaarbare verbinding Rijn-Eem (idee/plan uit 1829)
10 sep 1879Concessie verleend aan Houtzaager & Van Veen voor een stoombootdienst tussen Amersfoort en Amsterdam
18831887Stoom Lucifersfabriek "De Eem" in Amersfoort
1894Eind december, voortdurende zuidwesterstorm; waterstand van de Eem te hoog voor afvoer van water uit de beken
24 okt 1921Door de noordwesterstorm drukt Eemwater de sluisdeuren van het Spui open
1958Insteekhaven aan de Eem gereed gekomen
1 jan 1997Waterschap Vallei en Eem opgericht
30 okt 2000Zware storm stuwt water Randmeren op naar noordoosten; bodem van de Eem bij Koppelpoort is even zichtbaar
1 mei 2006Bierbrouwerij "De Eem" ingeschreven bij de Kamer van Koophandel