Stadsregering / stadsregeerders / stadsbestuur / gemeentebestuur / gezagdragers / B&W

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

Tijdbalk op onderwerp


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Stadsregering / stadsregeerders / stadsbestuur / gemeentebestuur / gezagdragers / B&W

Er is vooralsnog geen digitaal overzicht beschikbaar van alle gezagdragers (soms gespeld als gezagsdragers), stadsbestuurders en colleges in Amersfoort door de eeuwen heen (burgemeesters, schouten, schepenen, vyven, wethouders, raadslid, college B&W, schepenbank, raad, stadsraad, gemeenteraad, stadsregering, stadsbestuur, gemeentebestuur, en facties, fracties en partijen etc.). In de bronnen hieronder, worden de namen en bestuursdata genoemd.

In Archief Eemland kan ter plekke een database worden geraadpleegd met de Amersfoortse bestuurlijke elite tot 1579. Bij de hyperlink `Bestuurders` worden 138 (ook recente) Amersfoortse bestuurders genoemd.

Voor de burgemeesters van Amersfoort zie de betreffende hyperlink (Wikipedia).

Op deze website is in een PDF-bestand een alfabetisch, op patroniem gerangschikte lijst/register opgenomen van de gezagdragers van de stad Amersfoort van 1405-1795 (zie onder Links). Dit register is opgesteld door drs. H.Th. Hormann (geboren 1939 te Rotterdam en overleden 2000 te Leusden). Het register is door hem in 1998 gepubliceerd in de Serie Historische Toegangen van de Gelderse Vallei, deel 18 (zie onder Bronnen op deze website). Dit PDF-bestand is met schriftelijke toestemming van de zoon van de auteur, drs. K.M. Hormann, afgestaan aan de eigenaar van de website www.tijdbalk-amersfoort.nl om op deze website te worden gepubliceerd. In het voorwoord en de verantwoording bij het register staan de bronnen vermeld van waaruit H.Th. Hormann de lijst destijds heeft samengesteld. [Voor het lezen van een PDF-bestand is software nodig, die gratis is te downloaden via internet]

Voor de organisatie/inrichting van het stadsbestuur resp. gemeentebestuur zoek onder de hyperlinks "Archief Stads- resp. Gemeentebestuur Amersfoort" en vervolgens onder Inleiding/Organisatie. De inventaris van de archieven (Archief Eemland), genoemd bij de hyperlinks, is te benaderen door de vierkantjes met het +teken erin, aan te klikken.

Voor informatie over het aantal bewoners / inwoners, zie de tekst en de hyperlinks over de sociaal economische situatie resp. ontwikkeling, genoemd bovenaan de tijdbalk van iedere eeuw. Voor recente bevolkingsgegevens zie de hyperlink "Gemeente Amersfoort" (bij de rubriek Onderzoek en cijfers).

Link(s):