Colofon

Uit Tijdbalk Amersfoort
Versie door Jan Lodewijks (overleg | bijdragen) op 5 jun 2024 om 09:06 (→‎Contact)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar:navigatie, zoeken

Doelstelling

Deze website heeft tot doel om voor een groot publiek, een snelle en brede oriëntatie op de historie/geschiedenis van Amersfoort mogelijk te maken. De website zou eigenlijk kunnen worden gezien als een "digitale canon". Canon is de Latijnse vorm van het Griekse kanoon, dat rieten stok betekende (kanna is riet) en spoedig werd gebruikt in de zin van: richtsnoer, liniaal. Later kreeg het woord de betekenis van maatstaf, norm of voorbeeld, wet en verder nog: (normerende) lijst, catalogus of tabel (bron: Grote WP dl. 5, 1968). In dit geval zou je dus kunnen spreken van een "digitale aanwijsstok" voor de historie/geschiedenis van Amersfoort.

[zie voor Canon van Nederland en Canon van Eemland, het onderdeel `Links` op de Hoofdpagina (aanklikken van het Amersfoortse gemeentewapen)].

Inhoud

• De basis van de website is een tijdbalk, ook wel tijdlijn genoemd. Deze geeft chronologisch, per eeuw (vanaf einde 8e eeuw wanneer de eerste geschreven bronnen beschikbaar zijn) en per periode/eeuw/jaar/datum, een korte omschrijving van feiten en gebeurtenissen. De aparte sortering op onderwerpen, de zoekfunctie en de vele doorverbindingen naar informatie op het internet (via web- of hyperlinks), ondersteunen de doelstelling. Extra informatie verschijnt bij nagenoeg alle gebeurtenissen.

• De inhoud van de website berust hoofdzakelijk op literatuurstudie. De geraadpleegde bronnen resp. literatuur/archief(stukken) en hun auteurs, worden als bronnen- en als auteursoverzicht gepresenteerd. Verdere bronnen zijn, personen, illustraties, teksten, kranten, beeld en geluid. Alle informatie wordt voorzien van een bronvermelding.

• De website geeft zicht op het “wie, wat, waar en wanneer”. Het “hoe en waarom” bij een feit of gebeurtenis, wordt (kan) in dit verband meestal niet (worden) gegeven. Wilt u meer details over de historie/geschiedenis van Amersfoort, bv. over de aanleiding, oorzaak en gevolg(en) van een gebeurtenis, dan wordt verdere (literatuur)studie en een bezoek aan Archief Eemland aanbevolen.

(zie verder voor 'Werken met de tijdbalk` bovenaan op de Hoofdpagina).

Functionaliteit en techniek

• De historicus Prof. Dr. Pieter Geyl duidde geschiedenis ooit als “een discussie zonder einde”. Ook deze website zal nooit af zijn. U kunt bijdragen aan “perfectionering” van de website door contact te leggen met de redactie (zie e-mailadres hierna).

• De website is vrijwillig, onafhankelijk en belangeloos tot stand gekomen en is sinds 20 april 2007 (zie in de Tijdbalk bij die datum) vrij op het internet te raadplegen.

• Het idee/concept, functioneel ontwerp, literatuurstudie, onderzoek, dataverzameling was van Jan H. Lodewijks. Hij voerde als eigenaar vanaf 2007 de eindredactie. Het technisch ontwerp, bouw database en inrichting van het toenmalige Content Management Systeem was van Johan Volkers.

• In 2016 is de website zowel technisch als juridisch door Jan H. Lodewijks overgedragen aan de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF). De OVF is daarmee eigenaar geworden van de domeinnaam tijdbalk-amersfoort.nl en dus van de website. De eerste lay-out en vormgeving van de OVF-tijdbalk in 2016 is verzorgd door Michiel Boertje, Jan H. Lodewijks, Henk van Tilburg en Johan Volkers. De tijdbalk is opgezet in Semantic MediaWiki (SMW), een gratis, open-source uitbreiding van MediaWiki. Er is evenwel geen mogelijkheid in de website te muteren, dat is voorbehouden aan de redactie.

• De inhoud van de tijdbalk wordt sinds de overdracht in 2016 beheerd door een onafhankelijke redactie. De redactieleden zijn Jan H. Lodewijks (eindredacteur), Ton Reichgelt en David de Vries. Het technische beheer valt, samen met dat van de website van de OVF, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de OVF.

Disclaimer

• De website is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht. De site zal in die geest verder worden opgebouwd en onderhouden. Aan de inhoud van de website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Ondanks de zorg en aandacht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of onjuist is. Wilt u dan contact opnemen.

• Verbinding naar websites via weblinks betekent niet de volledige kennis van de inhoud op elk moment. De eigenaar van de website www.tijdbalk-amersfoort.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van die “gelinkte” websites. Dit geldt ook voor de continuïteit van de beschikbaarheid ervan op het Internet.

Wanneer die websites volgens u “ongewenste” informatie bevatten of wanneer websites zijn “weggevallen”, wilt u dan contact opnemen.

Copyright/auteursrecht

• Het copyright/auteursrecht van de website www.tijdbalk-amersfoort.nl berust bij de eigenaar van deze site, de OVF, http://www.historisch-amersfoort.nl/vereniging [© 2016 OVF].

• Alle op de website geplaatste content is eigendom van de eigenaar/maker van deze website. Dit geldt ook voor de database, het formaat en alle in de website gebruikte broncode.

• Het is niet toegestaan om tekst of digitale afbeeldingen uit de site op papier of in digitale vorm te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken. De inhoud (of onderdelen) van de website mag (mogen) alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd.

• Voor geen van de websitepagina’s en/of afbeeldingen en/of scripting, eigen creaties, noch aangaande de geadopteerde, geldt bij weten van de eigenaar enig copyright. Dit geldt niet voor informatie op de gelinkte websites.

• Op de website is bij alle informatie naar vermogen recht gedaan aan de bron. Mocht er toch iets of iemand vergeten zijn, dan wordt u verzocht dat te laten weten.

• Bij verwijzing naar de website, wordt een ruime bronvermelding op prijs gesteld; doorlinking wordt gewaardeerd.

• Het gebruik of aanbieden van (onderdelen van) de website met een commercieel oogmerk, is niet toegestaan.

• Vermelde product- of merknamen zijn het eigendom van de geregistreerde rechthebbende(n).

Contact

E-mailadres redactie: tijdbalk@historisch-amersfoort.nl