Deadlinks

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

gevonden dead links

"Joods leven in Amersfoort"

3D-luchtfoto's van Amersfoort, 1932

Aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren een gedenkteken geplaatst ter herinnering aan Tweede Wereldoorlog

Afdeling Amersfoort van het Leger des Heils opgericht (1939-2009 gevestigd in het pand Havik nr. 25)

Agnietenklooster (Latijnse school gevestigd vanaf 1622) Herenstraat afgebroken

Akte van schenking van het graafschap Drenthe door keizer Hendrik II aan de bisschop van Utrecht

Algemene begraafplaats Rusthof gereed

Amersfoort aangevallen door de Hollanders en de Utrechtse Bisschoppen

Amersfoort door keizerlijke troepen belegerd en ingenomen door Graaf Montecuccoli; stad weer enkele dagen rooms

Amersfoort door keizerlijke troepen belegerd en ingenomen door Graaf Montecuccoli; stad weer enkele dagen rooms

Amersfoort wordt aangesloten op het landelijke telefoonnet

Amersfoort wordt bij Koninklijk Besluit (KB) als garnizoensplaats aangewezen

Amersfoort wordt bij Koninklijk Besluit (KB) als garnizoensplaats aangewezen

Archeologisch onderzoek Wieken-Vinkenhoef

Arts Dr. Isaac Michael Weyl (1778-1855) eerste joodse (gekozen) lid van gemeenteraad van Amersfoort en in Nederland

Atlas Joods Nederland

Belgenmonument gereed; onthulling in 1938

Belgische vluchtelingen (militairen Eerste Wereldoorlog en burgers) geïnterneerd in Amersfoort

Benjamin Cohen geeft opdracht tot bouw huis met de paarse ruitjes (thans Zuidsingel nr. 38)

Benjamin Cohen geeft opdracht tot bouw huis met de paarse ruitjes (thans Zuidsingel nr. 38)

Benjamin Cohen stelt zijn huis met de paarse ruitjes ter beschikking van stadhouder Willem V

Bisschop (elect) Jan van Nassau bezet Amersfoort vanuit Deventer

Bouw HIJSM-station Amersfoort Aansluiting Staat (plaats huidige station)

Bouw Sint Aegtenkapel; dubbelkapel (in 1463); leken beneden, kloosterlingen boven bij gelijktijdige bijwoning dienst

Burgerweeshuis verhuist van de Cingel (Singel/het huidige 't Zand) naar Mariënhof

Canadese troepen trekken de stad binnen

Colofon

Componist Tristan Keuris geboren in Amersfoort († 15/12/1996 te Amsterdam)

Componist Tristan Keuris overleden in Amsterdam; 3/10/1946 geboren in Amersfoort

Crematorium in gebruik genomen op de begraafplaats Rusthof; architect Arnold Sikkel

De Amersfoorters, samen met de Utrechters, branden het dorp Ede plat

De Amersfoorters, samen met de Utrechters, branden het dorp Ede plat

De Amersfoorters Jac. P. Bunnik en G.C. van Hoften gefusilleerd aan de Schothorsterlaan

De Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel (in oprichting) wordt omgezet in een BV

De Joodsche Raad Cartotheek als informatiesysteem

De Klockman aangebracht in de Sint Joriskerk

De Nederlandse Grondwet 1983

De Sefardische joden kopen stukje grond aan de Bloemendalse Buitenpoort om hun doden te begraven

De Staten van Utrecht stichten het heemraadschap de Rivier de Eem

De maalschap Wede en Emmeklaar wordt voor het eerst in een oorkonde genoemd

De maalschap Wede en Emmeklaar wordt voor het eerst in een oorkonde genoemd

De natuurlijke waterloop "De Kromme Eem" is vanaf 1473 vergraven tot de Bisschop Davidsgrift

De stad krijgt van bisschop Johan van Diest het recht tot het houden van twee vrije jaarmarkten

Dierenpark Amersfoort (Birkhoven) opgericht door Wim Tertoolen en Piet Knoester

Digitale kadastrale atlas Utrecht 1832

Dirk Davelaar bij het Hoevelakervoetpad/Lageweg door de SS neergeschoten

Eerste Eysink auto in Amersfoort gebouwd

Eerste vermelding (in stadsrekening) van Koppelpoort

Einde treindienst Amersfoort-Veenendaal-Rhenen-Kesteren, na spoorwegstaking in september

Einde van de NCS (Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij); overname door de SS

Elleboogkerk, officieel Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, ter plaatse van een schuilkerk (statie) gebouwd

Engelse Kerkhof op hoek van Sint Agathastraat en Singel, aan de zijde van het Sint Aegtenklooster

Engelse Kerkhof op hoek van Sint Agathastraat en Singel, aan de zijde van het Sint Aegtenklooster

Erdal-fabriek (gesticht in 1915) overgeplaatst van Amsterdam naar Amersfoort

Eysink Fabrieken N.V. (1886-1939); ARI, Amersfoortse Rijwielindustrie (1946-1956)

Feestelijke indienststelling nieuwe NCS/HIJSM-station (ontwerp Margadant) op plaats huidige station Amersfoort Centraal

Franciscaner Minderbroeders bouwen kapel voor Observantenklooster

Frederik van Eeden steunt onder pseudoniem de landelijke Spoorwegstaking (ook financieel)

Fusie tussen de Openbare en de Rooms Katholieke Leeszaal

Gedeelte HIJSM-spoorlijn naar Woudenberg dubbelspoor gemaakt

Gedenkplaat aangebracht aan de voorgevel van Stationsstraat nr. 28 ter herinnering oprichting Raad van Verzet

Gelderse Successieoorlog; leiding o.a. Arnoud van Hoorn van 1371-1378

Gemeenschappelijke exploitatie van SS en HIJSM; geleidelijke onder de naam van Nederlandse Spoorwegen

Geringer belang Onze Lieve Vrouwetoren als oriëntatiepunt voor de Rijksdriehoeksmeting (RD)

Geringer belang Onze Lieve Vrouwetoren als oriëntatiepunt voor de Rijksdriehoeksmeting (RD)

Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II

Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II

Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II

Gilbert van Schoonbeke krijgt octrooi van Karel V voor graven van kanaal van Amersfoort naar de Emmikhuizerberg

Gilbert van Schoonbeke krijgt octrooi van Karel V voor graven van kanaal van Amersfoort naar de Emmikhuizerberg

Gregoriaanse tijdrekening wordt ingevoerd; voor die tijd gold (in "Europa") de Juliaanse tijdrekening

HIJSM-spoorlijn naar Baarn dubbelspoor gemaakt; volledig dubbelspoor tot Amsterdam in 1882

HIJSM-spoorweghalte Leusden gesloten

HIJSM-spoorweghalte Leusden in dienst

HIJSM krijgt medegebruik (naast NCS) van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort

Haardsteden-register of blaffert uit 1755, met namen van eigenaren van panden in de stad

Handleiding

Havik huisnummers 11 en 13, krijgen de namen Brielle en Deshima

Hertog Reinout van Gelre belegert de stad, Bisschop Frederik III van Blankenheim ontzet de stad

Het bekenstelsel van de Eem / het "Eemsysteem"

Hohorst naar Utrecht verplaatst door Bisschop Bernold (Bernulfus); aldaar Paulusabdij; Heiligenberg bleef als proosdij

Idee/plan (van 1829) van bevaarbare verbinding Rijn-Eem, weer actueel

Installatie van Rechtbank van eerste Aanleg in Amersfoort

Invoering metriek stelsel (in Frankrijk in 1801); bij Muntwet wordt de gulden verdeeld in 100 centen

Invoering van het Kadaster in Nederland (excl. Limburg; zie 1867)

Jan Cock Blomhoff (laatste opperhoofd VOC op kunstmatig eilandje Decima, in baai Nagasaki) koopt Birkhoven

Jan Cock Blomhoff overlijdt; grafsteen aanwezig op voormalige begraafplaats Achter Davidshof

Jan van Lockhorst krijgt kasteel Coelhorst in leen van zijn neef Adam van Lockhorst

Johan van Oldenbarnevelt geboren (omgeving van de Kortegracht?)

Joods militair tehuis op de Kamp ingericht door joodse culturele vereniging Nut en Genoegen

Joodse (Israëlitische) scholen worden opgeheven

Joodse Gemeente Amersfoort draagt eigendom synagoge en bijgebouw over aan Stadsherstel Midden-Nederland

Joodse symbolen in art deco stijl aangebracht in de ramen van de Synagoge (samenvallend met 200-jarig bestaan)

Joseph Pereira en Emanuel de Tor Alto krijgen als joden, het burgerrecht van Amersfoort

Klooster Hohorst op de Heiligenberg gesticht door Bisschop Ansfried

Koningin Wilhelmina en Koning Leopold III van België aanwezig bij onthulling van Belgenmonument

Kranten, week- en dagbladen

Kranten, week- en dagbladen

Laatste houten huis (Kamp nr. 9, met gevelsteen "De Gekroonde El", 1758) wordt afgebroken

Laatste jaar gastelingen (of kostkopers) in Mannenzaal Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis

Laatste jaar gastelingen (of kostkopers) in Mannenzaal Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis

Laatste keer (in de 19e eeuw) dat gemeentebestuur sprak over bevaarbare verbinding Rijn-Eem (idee/plan uit 1829)

Lakenfabriek Beaune aan de Zuidsingel

Landelijke Spoorwegstaking; bij NCS waren weinig stakers, werkwilligen kregen toeslag op het loon

Legaat maakt aanschaf orgel van Bätz in Lutherse kerk mogelijk

Levensbeschouwing/ethos

Levensbeschouwing/ethos

Levensbeschouwing/ethos

Levensbeschouwing/ethos

Limburg wordt elfde provincie van Nederland, na ontbinding van de Duitse Bond (1815-1866)

Links

Links

Minister-president dr. Willem Drees onthult het monument Gevangene voor het vuurpeloton bij Kamp Amersfoort

Monument voor 55 niet geïdentificeerde joodse oorlogsslachtoffers op de joodse begraafplaats Soesterweg onthuld

Monumentenzorg en bouwkunde in brede zin

Monumentenzorg en bouwkunde in brede zin

Monumentenzorg en bouwkunde in brede zin

Monumentenzorg en bouwkunde in brede zin

Muntschat met 3662 gouden en 2015 zilveren munten in de Nieuwstraat gevonden

NCS-spoorlijn Amersfoort-Zwolle dubbelspoor (1902 tot Harderwijk, 1903 tot Wezep)

NCS-spoorweghalte Amersfoort Koppel, beter bekend als Kleine Koppel, in dienst

NCS-spoorweghalte Amersfoort Vlasakkers in dienst (vanaf 1923 "De Vlasakkers" genoemd)

NCS-spoorweghalte Amersfoort Vlasakkers in dienst (vanaf 1923 "De Vlasakkers" genoemd)

NCS-spoorweghalte Bloemendalseweg gesloten

NCS-spoorweghalte Bloemendalseweg in dienst

NCS-spoorweghalte Hoevelaken in dienst

NCS-spoorweghalte Hoevelaken in dienst

NCS-spoorweghalte Hooglanderveen in dienst (tot 1902 Hooglander-Veen genoemd)

NCS-spoorweghalte Hooglanderveen in dienst (tot 1902 Hooglander-Veen genoemd)

NCS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) in dienst

NCS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) in dienst

NS-spoorweghalte Amersfoort Koppel, beter bekend als Kleine Koppel, gesloten

NS-spoorweghalte Amersfoort Vlasakkers (vanaf 1923 "De Vlasakkers" ) gesloten, in 1962 tijdelijke open geweest

NS-spoorweghalte Amersfoort Vlasakkers (vanaf 1923 "De Vlasakkers" ) gesloten, in 1962 tijdelijke open geweest

NS-spoorweghalte Hoevelaken gesloten

NS-station Amersfoort Schothorst in dienst (de halte Hulshorst werd daardoor gesloten)

NS-station Amersfoort Vathorst geopend

NS-station Hooglanderveen gesloten als goederenstation

NS-station Hooglanderveen gesloten als goederenstation

NS-station Hooglanderveen gesloten als reizigersstation, handhaving als goederenstation

NS-station Hooglanderveen gesloten als reizigersstation, handhaving als goederenstation

Na restauratie Onze Lieve Vrouwetoren, markering in en buiten toren aangebracht; symboliseert 0-punt RD-meting

Na restauratie Onze Lieve Vrouwetoren, markering in en buiten toren aangebracht; symboliseert 0-punt RD-meting

Na restauratie Onze Lieve Vrouwetoren, markering in en buiten toren aangebracht; symboliseert 0-punt RD-meting

Naast de Synagoge (zuidzijde) bij bouwwerkzaamheden een mikwe (ritueel bad of reinigingsbad) ontdekt

Naast de Synagoge (zuidzijde) is een mikwe (ritueel bad) gebouwd, in dienst tot 1943

Omvang garnizoen 233 man

Onder leiding stadsarchitect Ruitenberg wordt Synagoge vergroot, m.n. rechte oostelijke muur wordt rond gemaakt

Onder leiding stadsarchitect Ruitenberg wordt Synagoge vergroot, m.n. rechte oostelijke muur wordt rond gemaakt

Onthulling monument in Hoogland ter herinnering aan 30 Hooglandse oorlogsslachtoffers

Onthulling monument in Zon & Schild ter nagedachtenis aan 250 patiënten die in de hongerwinter daar zijn gestorven

Oorlog Nedersticht met Holland

Op voormalige begraafplaats van Sefardische joden aan Bloemendalse Buitenpoort (uit ca. 1670) zijn graven ontdekt

Opname Bloklandsgasthuis (uit 1573) in Sint Pietersgasthuis

Opname Bloklandsgasthuis (uit 1573) in Sint Pietersgasthuis

Oprichting (bij wet) van N.V. Nederlandsche Spoorwegen (NS), onder likwidatie van HIJSM en SS

Oprichting (bij wet) van N.V. Nederlandsche Spoorwegen (NS), onder likwidatie van HIJSM en SS

Oprichting afdeling Amersfoort Maatschappij tot Nut der Israëlieten

Oprichting landelijke Maatschappij tot Nut der Israëlieten

Otto II van Gelre (neef van Bisschop Jan van Nassau van Utrecht) bedreigde de stad

Otto II van Gelre (neef van Bisschop Jan van Nassau van Utrecht) bedreigde de stad

Otto II van Gelre (neef van Bisschop Jan van Nassau van Utrecht) bedreigde de stad

Oud-Katholieke kerk van de heilige Georgius, aan 't Zand gebouwd, op de plaats van een schuilkerk (sinds ca. 1700)

Oudste vermelding naam Amersfoortse Berg als Bergh

Oudste vermelding straatnaam Hof

Oudste vermelding van Goetschalckstraat, later Valkestraat

Periode van "van concurrentie naar concentratie": concurrentie spoorwegmaatschappijen m.n. SS, NRS en HIJSM

Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA / Kamp Amersfoort)

Poortje aangebracht tussen Kleine Spui en Kleine Koppel (jaagpad naar de Melm)

Poortje aangebracht tussen Kleine Spui en Kleine Koppel (jaagpad naar de Melm)

Prins Frederik Hendrik krijgt onderdak in de Doelen (ook reeds in 1630 onderdak aldaar gehad)

Raad van Verzet (RVV) opgericht bij de familie Van Beek, thans Stationsstraat nr. 28

Rapport over de ontrechting en rechtsherstel Joods onroerend goed en Joodse inwoners

Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)

Regeerperiode Karel de Grote; "Nederland" wordt verdeeld in gouwen (pagi)

Regeerperiode Karel de Grote; "Nederland" wordt verdeeld in gouwen (pagi)

Regeerperiode Koning Willem I

Religieus Humanistisch Verbond in Amersfoort opgericht

Rembrandt tekent Westsingel, op weg met zijn vrouw/partner Hendrikje Stoffels naar Bredevoort

Restauratie van de Synagoge door A. Osnowicz

Restauratie van de Synagoge door A. Osnowicz

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) vestigt zich in Mariënhof, tot 1988, daarna in de Kerkstraat

SS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) gesloten

SS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) gesloten

SS-spoorweghalte Liendert (wachtpost 25) gesloten

Schilder Jasper (Gaspar) van Wittel in Amersfoort geboren († 1736 te Rome)

Schilder Toon Tieland in Amersfoort geboren († 30/8/2006 te Amersfoort)

Schilder Toon Tieland overleden in Amersfoort

Sigarenfabriek SOPLA opgericht aan Smallepad; in 1928 werkten daar 400 mensen

Sloop van stationsgebouw "Margadant" en tramstationsgebouw voor een nieuw stationsgebouw

Sluiting Mariënhof als Burgerweeshuis en wordt jeugdherberg tot 1948

Spoorlijn HIJSM Amersfoort-Kesteren, opening (kop)station Amersfoort Staat aan de Toegangsweg/Spoorstraat

Spoorlijn HIJSM Amersfoort-Kesteren, opening (kop)station Amersfoort Staat aan de Toegangsweg/Spoorstraat

Spoorlijn HIJSM Amersfoort-Kesteren, opening (kop)station Amersfoort Staat aan de Toegangsweg/Spoorstraat

Spoorlijn HIJSM Amersfoort-Zutphen; volledig dubbelspoor tot Apeldoorn in 1898/1899

Spoorlijn HIJSM Amsterdam-Amersfoort ("Oosterspoorweg") geopend

Spoorlijn NCS Utrecht-Amersfoort-Hattem geopend (1864, Hattem-Zwolle, met spoorbrug over de IJssel, in dienst)

Spoorlijn NCS Utrecht-Amersfoort-Hattem geopend (1864, Hattem-Zwolle, met spoorbrug over de IJssel, in dienst)

Spoorlijn NCS Utrecht-Amersfoort-Hattem geopend (1864, Hattem-Zwolle, met spoorbrug over de IJssel, in dienst)

Spoorlijn naar Utrecht dubbelspoor gemaakt

Spoorwegwet: aanleg van staatswege, exploitatie (per 1863) door particulieren

Stad betrok 700.000 bakstenen uit Kampen voor bouw stadsmuren en torens

Stad betrok 700.000 bakstenen uit Kampen voor bouw stadsmuren en torens

Stad neemt Observantenklooster over; deel oefenplaats schutterij (Doelen) rest o.a. stadsgeneesheer en glasblazerij

Stadskinderhuis (uit 1717) opgeheven en gefuseerd met het Burgerweeshuis

Stadskinderhuis gesticht

Start aanleg van het Bergkwartier

Start werk Sint Pietersgasthuis, net buiten de muren aan het Spui

Station (gebouw Margadant) in gebruik genomen

Stichting gasthuis in de Langestraat uit nalatenschap van Wouter, Heer van Blokland en zijn vrouw Johanna Piek

Stichting ter ontwikkeling van "Internationale School voor Wijsbegeerte" opgericht

Straatnamen gefixeerd door Gemeenteraadsbesluiten en door straatnaamborden

Straatnamen gefixeerd door Gemeenteraadsbesluiten en door straatnaamborden

Straten, wijken, buurten, pleinen en bruggen

Taal

Taal

Tien willekeurige gevangenen uit Kamp Amersfoort gefusilleerd aan de Appelweg

Tien zilveren munten gevonden in de Provenierssteeg

Tien zilveren munten gevonden in de Provenierssteeg

Tijdens zgn. "speculatieroes" in Nederland plan om door verbreding Eem, van Utrecht havenstad te maken

Tijdrekening

Tsaar Peter de Grote krijgt onderdak in de Doelen

Tsaar Peter de Grote krijgt onderdak in de Doelen

Twee jaar een Pensionaris, Ploos van Amstel, in stadsbestuur

Twintig gevangenen uit de strafgevangenis in Utrecht doodgeschoten aan de BW-laan

Twintig leden van de Inlichtingendienst geëxecuteerd en begraven in het Jannetjesdal op de Leusderheide

Uitvaardiging van de Ordonnantie op de Admiraliteit door Maximiliaan van Habsburg/Oostenrijk

Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II

Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II

Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II

Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II

Utrechtsepoort afgebroken, vervangen door tolhek

Verbod op het bouwen van houten voorgevels aan huizen

Verbouwing Lutherse Kerk

Verdeling van de hoofdspoorlijnen tussen de maatschappijen HIJSM en SS (opheffing NRS)

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Vereniging "Hendrick de Keyser" opgericht in Amsterdam; eigenares van Havik nrs. 33 en 35

Vergraven van singel van de dubbele gracht en start aanleg van drie grote en zeven kleine bastions

Vergraven van singel van de dubbele gracht en start aanleg van drie grote en zeven kleine bastions

Verkaufsbücher

Verkoop van het `Secretarishuisje` aan de Stichting Centrale Woningzorg (SCW)

Verschillende kloostergemeenschappen vestigen zich buiten de stad

Verschillende kloostergemeenschappen vestigen zich buiten de stad

Vestingwet; bebouwing buiten de stad(smuur) voor stedelijk en industrieel gebruik mogelijk

Vestingwet; bebouwing buiten de stad(smuur) voor stedelijk en industrieel gebruik mogelijk

Vestingwet; bebouwing buiten de stad(smuur) voor stedelijk en industrieel gebruik mogelijk

Vishal geplaatst op brug over de gracht bij kruising met Langestraat

Vishal terug op de oorspronkelijke plaats van 1657

Vishal terug op de oorspronkelijke plaats van 1657

Voor één dag HIJSM-spoorweghalte Nimmerdor aangelegd (met twee afstandseinpalen en een telegraaftoestel)

Voor één dag HIJSM-spoorweghalte Nimmerdor aangelegd (met twee afstandseinpalen en een telegraaftoestel)

Vrede van Münster, einde aan De Opstand / Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

Vrede van Münster, einde aan De Opstand / Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

Vrijmetselaarsloge "Spectrum" opgericht

Vroegste vermelding naam Amersfoort

Waag wordt voor het eerst genoemd, mogelijk gevestigd in het eerste stadhuis

Wagenwerkplaats HIJSM geopend; architect Margadant

Water in en rondom Amersfoort

Watertoren op de Berg gebouwd (Berg is ca. plus 44 m NAP)

Wederopbouw van de Nederlands samenleving na de Tweede Wereldoorlog

Wegens gebrek aan onderhoud, voorstel tot sloop Koppelpoort in gemeenteraad

Werkhuis/werkinstituut tot wering van bedelarij in de Doelen gevestigd

Wetgeving

Wijzerplaat van de Onze Lieve Vrouwetoren krijgt twee wijzers i.p.v. één

Wijzigingen van grondgebied / gemeentegrens, grenswijzigingen / volkstellingen / demografie

Zeepziederij van Christoph Pleines gesticht aan de Grote Koppel

Zie ook de onderwerpen Gracht/Singel en Water

Zie ook de onderwerpen Havik en Water

Zie ook de onderwerpen Koppelpoort, Muurhuizen, Dieventoren en Secretarishuisje

Zie ook de onderwerpen Poort en muur, Dieventoren en Secretarishuisje

Ziekenhuis Sint Elisabeth verhuist van de Sint Andriesstraat naar de Ringweg Randenbroek (voorheen Metgensbleek)


zoek gebruik links in Speciaal:VerwijzingenZoeken